Donateur Worden?

De Stichting Rotterdam Woont houdt zich al een aantal jaren bezighoudt met de systematische documentatie van de geschiedenis van de Rotterdamse Woningbouw gedurende de periode van ±1840, toen Rose, de eerste stadsbouwmeester, aantrad t/m heden. In ruim 200 woningprojecten wordt deze ontwikkeling zichtbaar gemaakt op deze website, waarop het complete onderzoek wordt weergegeven.
Het documentatieproject is mogelijk gemaakt door bijdragen van diverse bedrijven, organisaties, fondsen en particulieren; de website vertelt u daar meer over. Maar omdat dit doorgaans eenmalige bedragen zijn, is de voortzetting van het project en de continuïteit van de website niet gegarandeerd.

We hebben van een aantal belangrijke Rotterdamse partijen zowel bouwers als particulieren als de gemeente Rotterdam financiering kunnen verkrijgen en daarom verschijnt 16 december bij uitgeverij THOTH de publicatie Rotterdam Woont, de atlas van de Rotterdamse Woningbouw 1840-2015. Voor alle financiers van deze publicatie verwijze we naar het overzicht dat binnenkort op de site staat. Alvast dank aan alle financiers!

Onze stichting staat open voor vrienden, donateurs en begunstigers. Doordat Rotterdam Woont de ANBI-status heeft, zijn donaties voor u aftrekbaar van de belasting.


Wilt u als particulier ook een steentje bijdragen? Voor € 25,- bent u Vriend van Rotterdam Woont. Donateurs betalen € 50,-. Begunstigers betalen minimaal € 75,-. Hogere bedragen mogen ook. Desgewenst vermelden wij u op de website. Bedrijven kunnen participant worden voor minimaal € 250,-. Zij worden desgewenst vermeld op de website.


Mogen wij u verwelkomen bij Rotterdam Woont?  Vul dan het onderstaande formulier in.

De bestuursleden per 2020
Simone Rots (voorzitter)
Lex van Deudekom (secretaris)
Noesja Hoffschlag
Tanja Morsheim
Jan van der Schans
Paul Vlug (penningmeester)

Aanmeldingsformulier particulieren

Ik heb een bedrag van € overgemaakt op bankrekening NL84 RABO 0156 7333 74 ten name van Stichting Rotterdam Woont

Aanmeldingsformulier bedrijven

Meldt zich aan als: Participant (minimaal € 250,-)

Ik heb een bedrag van € overgemaakt op bankrekening NL84 RABO 0156 7333 74 ten name van Stichting Rotterdam Woont