Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Achterhaven

Achterhaven

Bouwgeschiedenis: Architectenbureau Sputnik heeft de opdracht gekregen door het winnen van een besloten prijsvraag in 2004. Het plan refereert aan de stedenbouwkundige structuur van Delft, met een diversiteit aan straten, pleintjes en stegen. In het plan is ingezet op een collectieve buitenruimte met een privédakterras.

Stedenbouwkundige context / ontsluiting: Het plangebied, gelegen middenin historisch Delfshaven, is doorsneden door twee straten en twee stegen. Hierdoor ontstaan negen bouwblokjes die uit vier kwadrantwoningen bestaan. De voordeuren van de woningen zijn of aan de straat of aan de steeg gelegen. Het niveau van de pleintjes is gelijk aan dat van de Havenstraat. Hierdoor liggen de pleintjes verhoogd ten op zichte van de kade en de omliggende straten.

Voorzieningen: Onder het complex ligt een half verdiepte parkeergarage. In het oorspronkelijke ontwerp lag de entree aan de Havenstraat. De ingang is verplaatst naar de waterzijde, omdat de Havenstraat onderdeel uit maakt van de waterkering en het niet mogelijk was de garage deels in het dijklichaam te steken.

Aantal kamers:
Het standaardtype heeft vier kamers (twee slaapkamers) en heeft de optie op een extra dakkamer. De kadewoningen zijn standaard uitgerust met een dakkamer.
Woonoppervlakte: De standaard pleinwoningen hebben een woonoppervlakte van 140 m2. De kadewoningen variëren tussen de 140 m2 en 165 m2. Het woonoppervlak van de stadswoningen aan de Havenstraat ligt tussen de 79 m2 en 157 m2.
Constructie/materiaalgebruik: De constructie is gemaakt van kalkzandsteen. De gevels rondom en de gevels grenzend aan de pleintjes zijn opgetrokken uit oranjerode baksteen in wild verband, de steeggevels zijn van wit iso-stuc. FB

___
referenties: 
Architectenweb Magazine 2011-8; de Architect 2011-10; Jaarboek 2011-2012

 

 • Type: Eengezins: kwadrantwoning
 • Jaar: 2010
 • Aantal: 37
 • Adres: Achterhaven, Korte Dijkstraat, Havenstraat
 • Oppervlakte: 79m2 - 157m2
 • Architect: Studio Sputnik
 • Cliënt: Com.Wonen i.s.m. Woonbron
 • Aannemer: Martens Aannemingsbedrijf BV
 • Wijk: Delfshaven
 • Project ID: 5.2010.7
 • Periode: Periode 5
 • Delfshaven

 • Periode 5

  De overheid trekt zich terug uit de woningbouw en laat die over aan marktpartijen. Na jarenlange focus op stadsvernieuwing en sociale woningbouw verschuift de aandacht naar luxe appartementen en gezinswoningen voor hogere inkomens. In het centrum en op de Kop van Zuid worden vooral luxe woontorens gebouwd; in buitenwijken grondgebonden woningen voor jonge gezinnen. In de architectuur wordt meer rekening gehouden met de wensen van de consument. Dit vertaalt zich helaas vaak in traditionele baksteenarchitectuur en weinig vernieuwende lifestyle-concepten. Het Wilde Wonen en welstandsvrij bouwen komen moeilijk van de grond. Voormalige haven- en industriegebieden nabij het centrum komen vrij voor woningbouw en bestaande gebouwen worden herbestemd tot woningen. De naoorlogse woonwijken zijn aan grootscheepse vernieuwing toe. Voor nieuwe doelgroepen als senioren, jongeren en allochtonen wordt passende woningbouw ontwikkeld. Duurzaamheid en veiligheid zijn nieuwe thema's.
01 / 01