Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Appartementencomplex Blaak

Appartementencomplex Blaak

Bouwgeschiedenis: De gemeente Rotterdam had op de locatie aan de Blaak oorspronkelijk een lage strook bebouwing met daarachter aan de Nieuwstraat een hoger blok voorgesteld. Van den Broek & Bakema heeft gepleit voor 2 haakvormige blokken, oplopend in hoogte, zodat er aan de Blaak meer massa tegenover de grote bankgebouwen zou komen en de Blaak meer stedelijk profiel zou krijgen. Om meer woningen mogelijk te maken zijn het uiteindelijk 3 haken geworden die 3 kleinere binnenhoven omsluiten.

Stedenbouwkundige context: Het totale complex van drie geschakelde woongebouwen staat op een plint met een half verdiepte tweelaagse parkeergarage en commerciële ruimtes aan de Blaak. De drie haakvormige wooncomplexen staan zo gesitueerd dat alle woningen een balkon of terras aan de zonzijde hebben. Op het dak van de parkeergarage zijn buitenruimtes gerealiseerd. De bouwhoogte van iedere haak loopt op van twee woonlagen op de plint aan de zuidwestzijde tot acht woonlagen op de parkeergarage aan de noordoostzijde. Door de afnemende bouwdiepte van de hogere woonverdiepingen ontstaat een grote variatie aan woningtypes.

Ontsluiting:
Op iedere hoek bevinden zich de lift en trappenhuizen. De woningen worden ontsloten via portieken, het woondek of een korte galerij aan de Nieuwstraat.
Aantal kamers en oppervlakte: Het complex bevat 141 appartementen gebouwd als premiehuur- en koopwoningen. Er is een grote diversiteit aan woningtypes variërend van twee- tot vierkamer-woningen van 79 t/m 139 m2.
Constructie: In het werk gestorte betonnen vloeren en wanden. Prefab betonnen binnenspouwbladen en metselwerk buitengevel; binnenwanden van gipsblokken.
Materialen: Rode baksteen met betonnen lateien en gevelbanden. Donkere hardhouten kozijnen en puien. Gemetselde borstweringen.
Eigendomssituatie: Tegenwoordig zijn alle woningen koopwoningen. MV

 • Type: Meergezins: portiekwoning
 • Jaar: 1980
 • Aantal: 141
 • Adres: Nieuwstraat 166-300
 • Oppervlakte: 79m2 - 139m2
 • Architect: Broek en Bakema, Architectengemeenschap Van den
 • Cliënt: AMFAS Vastgoed BV
 • Aannemer: Muys en de Winter (MUWI)
 • Wijk: Stadsdriehoek
 • Project ID: 4.1980.4
 • Periode: Periode 4
 • Stadsdriehoek

  Alle gebouwen in de driehoekige vorm van de stad uit de late middeleeuwen en het buitendijkse 'Waterstad' zijn met het bombardement van 1940 nagenoeg verwoest. Met de wederopbouw is de woonfunctie grotendeels uit de Stadsdriehoek verdreven. Na 1975 is weer op grote schaal woningbouw gepleegd.

  Lees meer over de wijk Stadsdriehoek

 • Periode 4

  Als reactie op de grootschaligheid en de ongezelligheid van de functionele stad propageert een nieuwe generatie architecten kleinschalige, gevarieerde architectuur. Bewoners protesteren tegen de aanleg van grote infrastructurele ingrepen en de sloop van oude wijken rond het centrum. Gesteund door het nieuwe college onder leiding van burgemeester Van der Louw en wethouder Van der Ploeg wordt vanaf 1974 de stadsvernieuwing krachtig ter hand genomen en gewerkt aan het weer gezellig maken van de binnenstad. Onder het motto "Bouwen voor de buurt" wordt met behoud van de bestaande verkaveling en een voorkeur voor renovatie sociale woningbouw met betaalbare huren gerealiseerd. Een nieuwe generatie architecten als Mecanoo en DKV geeft geïnspireerd op het Nieuwe Bouwen de stadsvernieuwingsarchitectuur nieuwe impulsen. Met de economische groei en een nieuw elan bij stadsbestuur en gemeentelijke diensten wordt het centrum in de jaren tachtig attractiever gemaakt.
01 / 01