Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Blaakoverbouwing

Blaakoverbouwing

BLAAKOVERBOUWING
Bouwgeschiedenis:
In 1977 werd Amsterdammer Piet Blom benaderd door wethouder Mentink om een studie te maken voor een kleine stad op deze historische, al ruim 35 jaar onbebouwde plek. Blom werd gevraagd vanwege zijn bijzondere architectuur en woonoplossingen, die hij sinds het winnen van de Prix de Rome in 1962 ‘wonen als stedelijk dak’ noemt. Twee bekende projecten heeft hij volgens dat principe zo uitgevoerd; de Kasbah in Hengelo en de Kubuswoningen in Helmond. De belangrijkste uitgangspunten voor het bestemmingsplan rondom de Oude Haven waren: een hoge woningdichtheid, hoge gebouwen aan de haven, een overbouwing over de drukke verkeersweg de Blaak, horeca en bedrijfsruimtes langs de voetgangersroute, grote betekenis hechten aan historische gebouwen rondom het terrein (Witte Huis, Laurenskerk, etc.) en bespreekbare planontwikkeling. De eerder in Helmond ontwikkelde kubuswoningen plaatste Blom op de voetgangersbrug over de Blaak. Ontwikkelaar HBG trok zich vlak voor de bouw terug. De nieuwe aannemer bracht vanwege de financiële haalbaarheid het aantal te bouwen kubuswoningen terug van 74 naar 38. In plaats daarvan kwam een makkelijk uitvoerbaardere woontoren en een flat langs de Geldersekade. Blom stopte, net als aannemer, ontwikkelaar en gemeente, veel tijd en geld in het project. De Academie van Bouwkunst werd in een van de twee grote kubussen gehuisvest; in 2009 kwam hier een Stayokay hotel.

Stedenbouwkundige context
: De kubussen met een ribbe van 10 meter liggen gekanteld op een betonnen zeshoek met de entree op de brug. Enkele kubuswoningen worden per drie ontsloten op een hoger gelegen plateau. De schuine vlakken aan de buitenzijde zorgen voor goede geluidswering van het verkeer.

Oppervlakte en aantal kamers:
Drie kamers, oppervlakte ca. 90m2.
Constructie: Betonnen voet, houten skelet, buitenbeplating vezelcementplaten, binnenbeplating multiplex, bitumen dak.
Renovatie: In opdracht van de VvE zijn de kubussen in 1997 gerenoveerd waarbij het bitumen is vervangen door zink.LvZ

SPAANSEKADE
Adres: Spaansekade 4-72, Spaansepoort 12-62, Koestraat 1-77, Spaansehof, Haringvliet
Typologie, aantal: 250 woningen, diverse types, bedrijfsruimte en 240 parkeerplaatsen.
Opdrachtgever: Patrimonium Woningstichting
Aannemer: Wilma Bouwonderneming West B

Bouwgeschiedenis: Het complex rondom de Spaanse Hof bestaat uit vier verschillende bouwblokken met een bewust afwijkend uiterlijk om het als het ware op een kleine, nieuwe stad aan de haven te laten lijken. Al in 1978 had Blom zijn ideeën in tekeningen, maquettes en kostenramingen klaar om aan het gemeentebestuur te presenteren. Dat heeft in overleg met het ministerie besloten dat zij aan het exploitatietekort zou bijdragen als het woningwetwoningen zou betreffen. Vanwege de hoge woningdichtheid heeft Blom niet overal zijn ‘stedelijk dak’ kunnen toepassen. Er is wel een parkeergarage op een groot deel van de begane grond toegepast, waardoor de hof hoger en meer privé is ten opzichte van de promenades en de kades met terrasjes die door vele bezoekers worden gebruikt.

Stedenbouwkundige context: Omdat de Spaansekade op het westen is georiënteerd, heeft Blom de gebouwen naar het oosten en noorden tot wel twaalf lagen laten opklimmen ten behoeve van maximale bezonning. Om het aantal liften te beperken zijn de complexen A en B halverwege van een doorgekoppelde galerij voorzien, die een hoge poort vormt op het binnenterrein.

Voorzieningen: Semi-privé binnenhof en parkeergarage.

Aantal kamers en oppervlakte: Het betreft sociale woningbouw met gevarieerde woningen. Ca. 10% is eenkamerwoningen, 10% verbouwbare maisonnettes, 25% vierkamerwoningen, 10% vijfkamerwoningen en 10% groepswoningen voor werkende jongeren of studenten.
Constructie: Betonskelet met gevelmetselwerk in diverse kleuren. LvZ 

DE BLAAKTOREN1 en GELDERSEKADE2 
Adres: Kolk 46-180 en Geldersekade 2-132
Typologie en aantal: 128 appartementen (65 in toren en 58 in complex Geldersekade)
Opdrachtgever: Oude Haven Rotterdam BV
Aannemer: IBC Bouwgroep, Best

___
referenties:
P. Blom 1978-1984 Plan 1985-1; Bouw 1985-20, 2006-2; Architecture + Urbanism 1985-11; S. Hiddema – Piet Blom en de Kunst van het Bouwen, 1984; Architectuur Rotterdam 1970-1995, 1995; J. Hengeveld – Piet Blom, 2008; J. Hengeveld – Het Rotterdam van Piet Blom, 2009

 • Type: Eengezinswoning op woondek
 • Jaar: 1982
 • Aantal: 416
 • Adres: Overblaak 51-105
 • Oppervlakte: 50m2 - 130m2
 • Architect: Blom, P.
 • Cli├źnt: Oude Haven Rotterdam BV
 • Aannemer: IBC Bouwgroep, Best
 • Wijk: Stadsdriehoek
 • Project ID: 4.1982.2
 • Periode: Periode 4
 • Stadsdriehoek

  Alle gebouwen in de driehoekige vorm van de stad uit de late middeleeuwen en het buitendijkse 'Waterstad' zijn met het bombardement van 1940 nagenoeg verwoest. Met de wederopbouw is de woonfunctie grotendeels uit de Stadsdriehoek verdreven. Na 1975 is weer op grote schaal woningbouw gepleegd.

  Lees meer over de wijk Stadsdriehoek

 • Periode 4

  Als reactie op de grootschaligheid en de ongezelligheid van de functionele stad propageert een nieuwe generatie architecten kleinschalige, gevarieerde architectuur. Bewoners protesteren tegen de aanleg van grote infrastructurele ingrepen en de sloop van oude wijken rond het centrum. Gesteund door het nieuwe college onder leiding van burgemeester Van der Louw en wethouder Van der Ploeg wordt vanaf 1974 de stadsvernieuwing krachtig ter hand genomen en gewerkt aan het weer gezellig maken van de binnenstad. Onder het motto "Bouwen voor de buurt" wordt met behoud van de bestaande verkaveling en een voorkeur voor renovatie sociale woningbouw met betaalbare huren gerealiseerd. Een nieuwe generatie architecten als Mecanoo en DKV geeft geïnspireerd op het Nieuwe Bouwen de stadsvernieuwingsarchitectuur nieuwe impulsen. Met de economische groei en een nieuw elan bij stadsbestuur en gemeentelijke diensten wordt het centrum in de jaren tachtig attractiever gemaakt.
01 / 01
01 / 14