Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.

Brugweggebouw

Bouwgeschiedenis:  In 1998 werd het Belgische bureau AWG gevraagd een plan te maken voor het braakliggende terrein direct aan de Willemsbrug op het Noordereiland. Op dat moment liep er een aanvraag om van het Noordereiland een beschermd stadsgezicht te maken. Dat had tot gevolg dat er strenge eisen werden gesteld aan de architectuur. AWG heeft een modern bouwblok ontworpen dat met huidige technieken en materialen probeert aan te sluiten op de historische bebouwing van het Noordereiland.

Stedenbouwkundige context:
Het halfopen bouwblok ligt direct naast de aanlanding van de Willemsbrug en volgt de oorspronkelijke rooilijnen aan de kades. Aan de Brugzijde telt het blok zes en aan de kades en aan de De Ruyterstraat vijf woonlagen op een plint. Aan de oostzijde opent het blok zich en omarmt het een plein en twee op verhoogd maaiveld gelegen semi-openbare binnenhoven. Vanwege het semi-publieke karakter kent het blok geen verschil tussen voor- en achtergevels.

Voorzieningen
: Op de begane grond bevindt zich een parkeergarage, circa 3.300 m² commerciële ruimten en een buurthuis.

Ontsluiting: Een combinatie van portiek- en galerijwoningen. De portieken met lift en veiligheidstrappenhuis ontsluiten per verdieping drie tot vijf woningen en geven soms toegang tot galerijen.
Aantal kamers en oppervlakte: De 213 koopappartementen variëren van driekamerwoningen van 69 m² tot vierkamerwoningen van 140 m². Alle woningen hebben een parkeerplaats in de garage.
Constructie / materiaalgebruik: Betonnen skelet (tunnelbekisting) met buitengevels van rood metselwerk, witte prefabbetonnen luifels en balkons en zinken dakbekleding. De gevels aan de binnenhoven zijn deels wit gestuct. Om optimaal uitzicht te garanderen hebben alle woningen (Franse) balkons met glazen borstweringen. MV 

 • Type: Meergezins: portiekwoning
 • Jaar: 2003
 • Aantal: 213
 • Adres: Prins Frederikplein
 • Oppervlakte: 69m2 - 140m2
 • Architect: AWG architecten
 • CliĆ«nt: Maatschap Noordereiland
 • Aannemer: Boender en Maasdam bv
 • Wijk: Noordereiland
 • Project ID: 5.2003.1
 • Periode: Periode 5
 • Noordereiland

  Door het graven van de Koningshaven (1868-1876) werd een smalle strook van Rotterdam-Zuid afgesneden en ontstond het Noordereiland. Via de Willemsbruggen en de Koninginnebrug is dit kunstmatige eiland met de stad verbonden. Het Noordereiland is ongeveer 1,3 kilometer lang en 100 meter breed.

  Lees meer over de wijk Noordereiland

 • Periode 5

  De overheid trekt zich terug uit de woningbouw en laat die over aan marktpartijen. Na jarenlange focus op stadsvernieuwing en sociale woningbouw verschuift de aandacht naar luxe appartementen en gezinswoningen voor hogere inkomens. In het centrum en op de Kop van Zuid worden vooral luxe woontorens gebouwd; in buitenwijken grondgebonden woningen voor jonge gezinnen. In de architectuur wordt meer rekening gehouden met de wensen van de consument. Dit vertaalt zich helaas vaak in traditionele baksteenarchitectuur en weinig vernieuwende lifestyle-concepten. Het Wilde Wonen en welstandsvrij bouwen komen moeilijk van de grond. Voormalige haven- en industriegebieden nabij het centrum komen vrij voor woningbouw en bestaande gebouwen worden herbestemd tot woningen. De naoorlogse woonwijken zijn aan grootscheepse vernieuwing toe. Voor nieuwe doelgroepen als senioren, jongeren en allochtonen wordt passende woningbouw ontwikkeld. Duurzaamheid en veiligheid zijn nieuwe thema's.
01 / 01