Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
CPO Nieuw Terbregge

CPO Nieuw Terbregge

Bouwgeschiedenis: Door goede ervaringen met collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo) in de projecten ‘Paleis’ aan het Noordeinde en ‘Theater’ aan de Insulindestraat ontstond bij de gemeente Rotterdam het idee om ook een deel van de binnenstedelijke Vinex-locatie Nieuw Terbregge voor cpo te bestemmen. Ontwikkelaar Proper Stok stelde hiervoor een deel van de wijk beschikbaar. Hulshof architecten werd geselecteerd voor de architectonische advisering vanwege hun ruime ervaring met bewonersparticipatie.
In december 1999 werd het project gelanceerd en na een wervingsperiode waren er 153 gegadigden. Na loting was het mogelijk op volgnummer deel te nemen aan het project ‘Bouwen in eigen beheer Nieuw Terbregge’. Uit de eerste 40 volgnummers werd een voortrekkersgroep gevormd, die voorbereidend werk verrichtte voor een kopersvereniging, die uiteindelijk 45 leden telde. In de hierop volgende fase werden de kopers, begeleid door Bureau BIEB, omgevormd tot opdrachtgevers. Vervolgens gingen de opdrachtgevers met de architect de ontwerpfase in. April 2001 werd de kavelverdeling bepaald op basis van de volgnummers. Er zijn eengezinswoningen, woningen met wonen op de verdieping en appartementen ontworpen. De woningplattegronden waren vrij indeelbaar; alleen de plaats van voordeur en meterkast stond vast. Het ontwerp was een voorbeeldproject voor Industrieel Flexibel Demontabel bouwen (IFD) en kwam in aanmerking voor Groen Financiering.

Stedenbouwkundige context: 
Het woonblok ligt op een driehoekig terrein in de zuidoosthoek van de wijk Nieuw Terbregge. Het woonblok is ingesloten door de A20 aan de zuidzijde en een waterstrook aan de noordzijde. Tussen de A20 en de wijk ligt een geluidswal, die ook recreatief wordt gebruikt. In de punt van de driehoek liggen een wijkvoorzieningsgebouw en een basisschool. In de punt van het woonblok zelf liggen de appartementen, met helemaal op de kop de toegang tot de overdekte parkeergarage. De benen van de denkbeeldige driehoek en zijn basis worden gevormd door de eengezinswoningen.

Voorzieningen: In het blok zijn privétuinen, een gemeenschappelijke tuin, twee fietsenbergingen en een ruimte voor gemeenschappelijk gebruik opgenomen. Onderbrekingen in de gevel geven toegang tot de tuin. Vanuit de tuin is er weer een mogelijkheid om de parkeergarage te betreden en van hieruit weer om op het dek te komen, dat als buitenruimte dient voor de appartementen. Alle toegangen tot het gemeenschappelijk gebied zijn afgesloten met een poort. De appartementen hebben ook nog een gemeenschappelijke ruimte op de begane grond. Er zijn 20 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Woonoppervlak: 35 eengezinswoningen en 6 appartementen van 85 tot 111 m2.
Constructie: Dragende kalkzandsteen woningscheidende wanden, houten tussenwanden. TN

 • Type: Eengezins: rijtjeswoning
 • Jaar: 2000
 • Aantal: 41
 • Adres: Meerum Terwogtlaan, Nico van der Valkweg en Piet van de Polsingel
 • Oppervlakte: 85m2 - 111m2
 • Architect: Hulshof Architecten
 • Cliënt: Kopersvereniging Terbregge.nl
 • Aannemer: Nijhuis Bouw, Utrecht
 • Wijk: Terbregge
 • Project ID: 5.2000.1
 • Periode: Periode 5
 • Terbregge

  Terbregge was een voormalige buurtschap in de dertiende eeuw rond een brug over de Rotte. Sinds 1999 wordt hier de binnenstedelijke Vinex-locatie Nieuw Terbregge gebouwd. Het is een landelijk gelegen nieuwbouwwijk geworden met veel groen en water en voorbeelden van duurzaam bouwen.
 • Periode 5

  De overheid trekt zich terug uit de woningbouw en laat die over aan marktpartijen. Na jarenlange focus op stadsvernieuwing en sociale woningbouw verschuift de aandacht naar luxe appartementen en gezinswoningen voor hogere inkomens. In het centrum en op de Kop van Zuid worden vooral luxe woontorens gebouwd; in buitenwijken grondgebonden woningen voor jonge gezinnen. In de architectuur wordt meer rekening gehouden met de wensen van de consument. Dit vertaalt zich helaas vaak in traditionele baksteenarchitectuur en weinig vernieuwende lifestyle-concepten. Het Wilde Wonen en welstandsvrij bouwen komen moeilijk van de grond. Voormalige haven- en industriegebieden nabij het centrum komen vrij voor woningbouw en bestaande gebouwen worden herbestemd tot woningen. De naoorlogse woonwijken zijn aan grootscheepse vernieuwing toe. Voor nieuwe doelgroepen als senioren, jongeren en allochtonen wordt passende woningbouw ontwikkeld. Duurzaamheid en veiligheid zijn nieuwe thema's.
01 / 01
01 / 02