Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
De Driehoek

eerste renovatie / hoogniveau

De Driehoek

Bouwgeschiedenis: In 1980 en daarna wordt in een delen van het complex een renovatie doorgevoerd. Sommige panden krijgen een Groot Onderhoudsbeurt. In grote delen van het blok aan de Tolhuislaan en de Rechthuisstraat is hoogniveau-renovatie uitgevoerd. Voor het merendeel bestaan deze renovaties uit samenvoegingen van bestaande kleine woningen in ‘driepandsoplossingen’ tot grotere woningen. Gelijkvloerse appartementen maar ook maisonnettes komen voor. Bij de hoogniveau renovatie verdwijnen de oorspronkelijke zadeldaken; deze worden vervangen door doosdaken met langskappen, zodat voormalige zolders als woonruimte in gebruik konden worden genomen. Alleen op de panden die op een lager niveau worden gerenoveerd blijven de zadeldaken, vaak ook de dakkapel, gehandhaafd. 

Stedenbouwkundige context: Door de verschillende ingrepen verliest het gesloten bouwblok zijn samenhang en valt het uiteen in bouwkundige eenheden die door de wijze van renovatie worden bepaald en niet meer door de optelling van oorspronkelijke bouweenheden. Ook zijn de winkels en bedrijfsruimten op de beganegrond verdwenen.

Ontsluiting: In de op hoogniveau gerenoveerde panden worden portiekontsluitingen gemaakt, waardoor een groot deel van de voordeuren aan de straat hun functie verliezen en worden vervangen door dichte panelen met postkasten en belinstallaties.
Aantal kamers: het betreft hier vooral vierkamerwoningen.
Woonoppervlakte: Deze varieert van 68 tot 73 m2.
Constructie: Voor het maken van de nieuwe indelingen van de samengevoegde woningen wordt de ‘droge inbouw’-methode toegepast. De op dat moment door opdrachtgevers zeer gewenste kunststof kozijnen, worden op grote schaal in de voorgevels geplaatst. Veel detail en ornamentiek gaat verloren. De achtergevels worden niet, zoals elders wel gebeurt, geheel vervangen maar ‘opgeknapt’. Op een aantal plaatsen is het niet gelukt om de particuliere panden aan te kopen, zodat hier en daar panden ongerenoveerd blijven. JvdW

 

 • Type: Meergezins: portiekwoning
 • Jaar: 1981
 • Aantal: 74
 • Adres: Katendrechtsestraat, Tolhuisstraat, Rechthuisstraat
 • Oppervlakte: 68m2 - 73m2
 • Architect: Stralen, Bureau Van
 • Cliënt: woningbouwvereniging OWG
 • Aannemer: Onbekend
 • Wijk: Katendrecht
 • Project ID: 2.1903.1
 • Periode: Periode 4
 • Katendrecht

  Katendrecht is een langgerekt schiereiland in de Nieuwe Maas begrensd door Rijn- en Maashaven. Katendrecht, bijgenaamd de Kaap, ligt in de deelgemeente Feijenoord. De wijk huisvestte vooral havenarbeiders en kreeg bekendheid als rosse buurt van Rotterdam. Door de stadsvernieuwing verdween de prostitutie van Katendrecht. In de eenentwingste eeuw is Katendrecht opnieuw van karakter veranderd door grootscheepse nieuwbouw.

  Lees meer over de wijk Katendrecht

 • Periode 4

  Als reactie op de grootschaligheid en de ongezelligheid van de functionele stad propageert een nieuwe generatie architecten kleinschalige, gevarieerde architectuur. Bewoners protesteren tegen de aanleg van grote infrastructurele ingrepen en de sloop van oude wijken rond het centrum. Gesteund door het nieuwe college onder leiding van burgemeester Van der Louw en wethouder Van der Ploeg wordt vanaf 1974 de stadsvernieuwing krachtig ter hand genomen en gewerkt aan het weer gezellig maken van de binnenstad. Onder het motto "Bouwen voor de buurt" wordt met behoud van de bestaande verkaveling en een voorkeur voor renovatie sociale woningbouw met betaalbare huren gerealiseerd. Een nieuwe generatie architecten als Mecanoo en DKV geeft geïnspireerd op het Nieuwe Bouwen de stadsvernieuwingsarchitectuur nieuwe impulsen. Met de economische groei en een nieuw elan bij stadsbestuur en gemeentelijke diensten wordt het centrum in de jaren tachtig attractiever gemaakt.
01 / 01