Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
De Driehoek

De Driehoek

Bouwgeschiedenis: Uit foto’s valt af te leiden dat de bouw van het driehoekige blok gestart is omstreeks 1903. In het bouwblok is huisvesting gerealiseerd voor in de haven werkzame arbeiders. Uit de foto’s blijkt tevens dat de bouw meerdere jaren in beslag heeft genomen. Al vrij snel is op het binnenterrein van het blok een schoolgebouw gebouwd. Die is gesloopt, waarna op het terrein nog jarenlang een schooltuin heeft gefunctioneerd. Vlak voor aanvang van de tweede renovatie waren rudimenten daarvan nog aanwezig. 

Stedenbouwkundige context / ontsluiting: Uiteindelijk is een bouwblok ontstaan waarin naast huisvesting voornamelijk aan de Tolhuislaanzijde meerdere bedrijven en winkels waren gevestigd. Enkele panden zijn op een souterrain gebouwd. De alkoofwoningen hadden een ontsluiting via deuren aan de straat, toegang gevend tot beganegrondwoningen en opgangen met steile trappen voor de bovenwoningen.

Aantal kamers: In feite zijn het tweekamerwoningen; gezien het vaak gebruikte woord ‘tussenkamer’ wordt de alkoof nogal eens als kamer meegeteld.
Woonoppervlakte: ongeveer 45 m2.
Constructie: De bouwmethode was traditioneel, dat wil zeggen met gemetselde bouwmuren en gevels en gefundeerd op een Rotterdamse paalfundering. De zadeldaken waren gedekt met pannen en geformeerd met houten spantconstructies. Er is gebruik gemaakt van verschillende soorten en kleuren bakstenen in de ornamentiek rondom en boven de kozijnen en in de gevelbanden. Boven de kozijnen zijn in de meeste gevallen togen gemetseld, maar ook eenvoudige rollagen en strekken komen voor. Daardoor is nog steeds af te lezen dat eenheden van het blok in verschillende jaren zijn gerealiseerd. Zowel de beganegrondvloeren als de verdiepingsvloeren bestaan uit houten balklagen die aan de onderzijde zijn afgewerkt met stuc op riet. In enkele, wat ‘jongere’ panden komen stalen lateien voor in de gevels. JvdW

 

 • Type: Meergezins: portiekwoning
 • Jaar: 1903
 • Aantal: 200
 • Adres: Katendrechtsestraat, Tolhuislaan, Rechthuisstraat
 • Oppervlakte: 40m2 - 45m2
 • Architect: Onbekend
 • CliĆ«nt: Onbekend
 • Aannemer: Onbekend
 • Wijk: Katendrecht
 • Project ID: 2.1903.1
 • Periode: Periode 2
 • Katendrecht

  Katendrecht is een langgerekt schiereiland in de Nieuwe Maas begrensd door Rijn- en Maashaven. Katendrecht, bijgenaamd de Kaap, ligt in de deelgemeente Feijenoord. De wijk huisvestte vooral havenarbeiders en kreeg bekendheid als rosse buurt van Rotterdam. Door de stadsvernieuwing verdween de prostitutie van Katendrecht. In de eenentwingste eeuw is Katendrecht opnieuw van karakter veranderd door grootscheepse nieuwbouw.

  Lees meer over de wijk Katendrecht

 • Periode 2

  Onder druk van de arbeidersbeweging en het opkomend socialisme wordt in 1901 de Woningwet aangenomen. Hierdoor worden een w.c., drinkwater, riolering, een rookkanaal voor de kachel en ventilatie verplicht. Het duurt nog jaren voor deze wet effect heeft; in Rotterdam worden tot ver in de jaren dertig nog woningen met alkoven (inpandige kamers) gedoogd. De overheid stelt niet alleen regels voor de woningbouw, maar neemt ook zelf initiatieven. In 1916 wordt de Gemeentelijke Woningdienst opgericht met o.a. J.J.P. Oud als architect. De architecten en stedenbouwkundigen van het Nieuwe Bouwen richten hun aandacht vooral op de functionele plattegronden en goedkope woningbouw. Ze experimenteren met moderne materialen als beton, staal en glas en nieuwe concepten als hoogbouw en strokenbouw. Verlichte ondernemers laten tuindorpen bouwen zoals Heijplaat en Vreewijk. Stadsbouwmeester Witteveen heeft een voorkeur voor monumentale stedenbouw met gesloten bouwblokken.
01 / 01
01 / 03