Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
De Schicht

De Schicht

Bouwgeschiedenis: In 1965 kwam het nieuwe complex van de Rotterdamse drinkwaterleiding op de Berenplaat gereed en werd het oude waterleidingbedrijf aan de oostkant van de stad overbodig. De ligging aan de rivier en de relatieve nabijheid van het centrum maakte het gebied, aanvankelijk aangeduid als het DWL-Terrein, uitermate geschikt voor woningbouw.  De wijk, nu De Esch genoemd, werd ontworpen in de jaren zeventig.

Stedenbouwkundige context
: Een probleem was de grote verkeersdrukte met het bijbehorende geluid op de Abram van Rijckevorselweg, het verlengde van de Maasboulevard richting A16. Een oplossing daarvoor werd gevonden in het ontwikkelen van een langgerekt woongebouw van 200 meter dat tevens als geluidsscherm kon dienen, met speciale voorzieningen tegen geluidshinder in de woningen.

Ontsluiting
: Het gebouw wordt ontsloten door twee galerijen, een op de tweede en een op de vijfde verdieping. Aan de uiteinden van het blok liggen trappenhuizen; halverwege elke helft van het gebouw zijn liften gesitueerd. Aan de galerij vindt men twee entreedeuren en een trap. De ene deur leidt naar een halletje met een trap omlaag naar een woning die zich gedeeltelijk onder de galerij bevindt. De andere deur geeft toegang tot een wat kleinere woning op galerijniveau. De trap omhoog leidt naar de ingangsdeur van een woning een verdieping hoger. De galerij is twee verdiepingen hoog en geheel glasdicht als buffer voor het verkeerslawaai.

Voorzieningen: De begane grond van het gebouw bestaat grotendeels uit bergingen.

Aantal kamers: De woningen onder het galerijniveau hebben vier kamers.Op galerijniveau en daarboven liggen driekamerwoningen.
Woonoppervlakte: De driekamerwoningen zijn ongeveer 75 m2, de vierkamerwoningen ongeveer 100 m2.
Constructie: Het gebouw is opgetrokken met gewapend betonnen vloeren en wanden. De gevels aan de noordkant bestaan uit betonplaten en glas; aan de zuidkant voornamelijk uit grote puien. FH

 

 • Type: Meergezins: galerijwoning
 • Jaar: 1984
 • Aantal: 123
 • Adres: Herman Bavinckstraat 1-106
 • Oppervlakte: 75m2 - 100m2
 • Architect: Bruijn, P. de
 • Cli├źnt: Maatschappij voor Volkswoningen Rotterdam
 • Aannemer: Rehorst Bouw
 • Wijk: De Esch (DWL-terrein)
 • Project ID: 4.1984.1
 • Periode: Periode 4
 • De Esch (DWL-terrein)

  De C.B.S wijk De Esch bestaat uit zeer verschillende delen. Het gebied ligt langs de Nieuw Maas ten zuiden van de drukke oostelijke uitvalsroute (Maasboulevard/Abram van Rijckevorselweg) en loopt vanaf de Oude Plantage tot aan de Brienenoordcorridor. Dwars door het gebied loopt de hoge Deltadijk. Aan de oostzijde bevindt zich de oorspronkelijke polder De Esch met een aantal boerderijen, een natuurgebied en wat bedrijvigheid langs de rivier. Verder zijn er stadsrandfuncties zoals sportvelden, volkstuinen, een openluchtzwembad, de marinierskazerne, de joodse begraafplaats, het bedrijventerrein Autostrada en het nieuwe drinkwaterleidingbedrijf. Maar in dit kader is vooral de woonwijk op het voormalige DWL-terrein van belang.

  Lees meer over de wijk De Esch (DWL-terrein)

 • Periode 4

  Als reactie op de grootschaligheid en de ongezelligheid van de functionele stad propageert een nieuwe generatie architecten kleinschalige, gevarieerde architectuur. Bewoners protesteren tegen de aanleg van grote infrastructurele ingrepen en de sloop van oude wijken rond het centrum. Gesteund door het nieuwe college onder leiding van burgemeester Van der Louw en wethouder Van der Ploeg wordt vanaf 1974 de stadsvernieuwing krachtig ter hand genomen en gewerkt aan het weer gezellig maken van de binnenstad. Onder het motto "Bouwen voor de buurt" wordt met behoud van de bestaande verkaveling en een voorkeur voor renovatie sociale woningbouw met betaalbare huren gerealiseerd. Een nieuwe generatie architecten als Mecanoo en DKV geeft geïnspireerd op het Nieuwe Bouwen de stadsvernieuwingsarchitectuur nieuwe impulsen. Met de economische groei en een nieuw elan bij stadsbestuur en gemeentelijke diensten wordt het centrum in de jaren tachtig attractiever gemaakt.
01 / 01