Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
De Vissenkommen

renovatie portiekflats

De Vissenkommen

Bouwgeschiedenis: In het noordoostelijke deel van Pendrecht zijn de markante etageblokken van Harry Nefkens aan de sloophamer ontsnapt. Bij de renovatie is groot onderhoud aan de woningen verricht waarbij het aantal woningen hetzelfde is gebleven. Op de overgang van gebouw naar openbaar gebied, een kwetsbaar onderdeel in de naoorlogse woonwijken, zijn luxueus aandoende verbeteringen uitgevoerd. Na de ingreep is een deel van de woningen verkocht, waarmee een mix van oude (gezinnen/sociale huur) en nieuwe bewoners (starters/ koop) is ontstaan. Hiermee levert het complex een bijdrage aan de broodnodige differentiatie van het woningaanbod in Pendrecht. 

Stedenbouwkundige context: De befaamde doorgangen onder de woonverdiepingen, die de continuïteit van de ruimte bewerkstelligen, zijn bewust gehandhaafd. De entrees zijn vergroot en ter beveiliging zijn de portieken afgesloten met glas en van diffuse verlichting voorzien. Met de verbeteringen is de kwaliteit en de herkenbaarheid van de entrees toegenomen. De gemeenschappelijke binnentuinen zijn omheind met lage hekwerken waarmee het semi-openbare karakter is verduidelijkt. 

Typologie, oppervlakte en kamers: Beeldbepalende kenmerken zoals de betonnen kozijnen, het kleurgebruik, het metselwerk en de dakranden zijn in ere hersteld. In de woningen zijn ingrepen uitgevoerd zoals binnengevelisolatie, centrale verwarming, mechanische ventilatie en badkamer- en keukenverbetering. De indeling van de woningen is gehandhaafd. 
Constructie: De gevel is op restauratieve manier aangepakt, waarbij aan de hedendaagse bouwfysische en bouwkundige eisen is voldaan. Het metselwerk is gereinigd en de nieuwe houten kozijnen hebben na historisch onderzoek de originele kleurstelling teruggekregen.  JvG

 

 • Type: Meergezins: portiekwoning
 • Jaar: 2003
 • Adres: Stellendamstraat, Dirkselandstraat, Middelharnisstraat, Melissantstraat
 • Oppervlakte: 58m2 - 68m2
 • Architect: Schagen architecten, Van
 • CliĆ«nt: Stichting De Nieuwe Unie
 • Aannemer: BAM Volker
 • Wijk: Pendrecht
 • Project ID: 3.1954.4
 • Periode: Periode 5
 • Pendrecht

  De strakke, rechthoekige woonwijk Pendrecht is gebouwd in de jaren vijftig van de vorige eeuw, op de braakliggende poldergrond van Rotterdam-Zuid. De woningnood was groot in Rotterdam vanwege de oorlogsverwoestingen en vanwege de naoorlogse baby-boom die een explosieve bevolkingsgroei veroorzaakte. Op Zuid zijn volgens het Uitbreidingsplan van 1949 drie grote wijken tot stand gekomen: Zuidwijk, Pendrecht en Lombardijen. Het Zuiderpark ligt als een groene buffer tussen de wijken en de bestaande stad. Oost-westroutes verbinden de wijken onderling en met het havengebied, noord-zuidroutes onderhouden de relatie met het centrum van Rotterdam. In 1970 is de bereikbaarheid versterkt met de aanleg van de metro. De opzet van de wijken is gestoeld op de stedenbouwkundige idealen van de wijkgedachte.

  Lees meer over de wijk Pendrecht

 • Periode 5

  De overheid trekt zich terug uit de woningbouw en laat die over aan marktpartijen. Na jarenlange focus op stadsvernieuwing en sociale woningbouw verschuift de aandacht naar luxe appartementen en gezinswoningen voor hogere inkomens. In het centrum en op de Kop van Zuid worden vooral luxe woontorens gebouwd; in buitenwijken grondgebonden woningen voor jonge gezinnen. In de architectuur wordt meer rekening gehouden met de wensen van de consument. Dit vertaalt zich helaas vaak in traditionele baksteenarchitectuur en weinig vernieuwende lifestyle-concepten. Het Wilde Wonen en welstandsvrij bouwen komen moeilijk van de grond. Voormalige haven- en industriegebieden nabij het centrum komen vrij voor woningbouw en bestaande gebouwen worden herbestemd tot woningen. De naoorlogse woonwijken zijn aan grootscheepse vernieuwing toe. Voor nieuwe doelgroepen als senioren, jongeren en allochtonen wordt passende woningbouw ontwikkeld. Duurzaamheid en veiligheid zijn nieuwe thema's.
01 / 01
01 / 03