Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Delfshaven Buitendijks

Delfshaven Buitendijks

Bouwgeschiedenis: Na de aanleg van de Westzeedijk is deze buitendijkse zone in de jaren twintig opgehoogd en in gebruik genomen door havenbedrijven. In de jaren tachtig is hier de grootste, volledig nieuwe stadsvernieuwingswijk gebouwd met 1400 woningwetwoningen in een ongekende dichtheid. Tijdens de ontwerpfase heeft de gemeente er extra op toegezien dat er voldoende maatregelen werden getroffen op het gebied van verlichting, afval, bergruimtes, kleurstellingen en geluid. Om galm in de straten tegen te gaan werden er bouwvormen en gevelmaterialen voorgeschreven. 

Stedenbouwkundige context:
De wijk ligt als een kam met de open zijde naar de Nieuwe Maas met torens van acht à tien lagen op de koppen. De kamverkaveling is door de dienst Stadsontwikkeling i.s.m. Carel Weeber overgenomen van Aldo Rossi’s ontwerp voor de Kop van Zuid (AIR 1982). De rug van de kam bestaat uit maximaal vijf lagen op een verdiepte onderbouw en ligt parallel aan de Westzeedijk/Vierhavensstraat. Dwars door de drie verschillende blokken (fase 1 en 3 van Jelles) loopt tevens een route met poorten van twee verdiepingen voor langzaam verkeer. De galerijwoningen hebben hun toegang via de torens.  

Voorzieningen:
Alle woningen hebben een berging en buitenruimte. In de wijk zijn veel speelvoorzieningen voor kinderen.

Woonoppervlakte, aantal kamers: De kleinste studio is 49 m2 en het grootste appartement met vijf kamers 95 m2.
Constructie: Gietbouw met gemetselde gevels.
Wijkvernieuwing: Tussen 1997 en 2014 heeft bureau Biq Stadsontwerp in opdracht van de eigenaar van alle woningen, corporatie Woonbron, de vernieuwing van de wijk begeleid. De kwaliteit van de wijk is geanalyseerd en de belangrijkste maatregelen zijn in samenwerking met de gemeente genomen: de openbare ruimte (maaiveld), de logistiek (met betrekking tot ontsluiting van de woningen en toegang tot bergingen) en de diversiteit van de bouwmassa’s (vlakken gekleurde baksteen). Vanwege de hoge kwaliteit van de individuele woningen zijn deze nauwelijks aangepast. Slechts een tiental woningen boven de poorten is gesloopt om de bouwblokken open te breken. Er zijn geen extra liften geplaatst. LvZ

___
referenties:
collegedictaat Bouwkunde?
Stadsvernieuwing Rotterdam 1974-1984
renovatie: http://www.biqstad.nl/projectendetail.php?id=177

 • Type: Combinatie van meerdere typen
 • Jaar: 1982
 • Aantal: 1400
 • Adres: Bartel Wintonkade e.o.
 • Oppervlakte: 49m2 - 95m2
 • Architect: Jelles, J. Van den Broek & Bakema (renovatie: Biq Stadsontwerp)
 • Cliënt: Onze Woning, Woningstichting
 • Aannemer: Volker Bouwmaatschappij
 • Wijk: Schiemond
 • Project ID: 4.1982.4
 • Periode: Periode 4
 • Schiemond

  Delfshaven Buitendijks, kortweg Schiemond genoemd, is een voormalig havengebied dat begin jaren tachtig is vrijgekomen voor woningbouw. De wijk dankt zijn naam aan de monding van de Schie, direct ten oosten van het gebied. Door de aanleg van de Westzeedijk en de Vierhavensstraat rond 1910 kwam een deel van een zandplaat in de Nieuwe Maas, de Ruigeplaat, buitendijks te liggen. De zalmvisserijen maakten hier plaats voor Wilton's scheepswerf en R.S. Stokvis. Het enige gebouw dat het vroegere gebruik in herinnering roept is de voormalige distilleerderij Hoboken & De Bie, nu in gebruik als sociaal-cultureel centrum, kantoor en woonruimte voor alleenstaanden [afbeelding]. De insteekhaven van de scheepswerf en het grootste deel van de Koushaven zijn gedempt. De straatnamen verwijzen naar de scheepvaart en het industriële verleden.

  Lees meer over de wijk Schiemond

 • Periode 4

  Als reactie op de grootschaligheid en de ongezelligheid van de functionele stad propageert een nieuwe generatie architecten kleinschalige, gevarieerde architectuur. Bewoners protesteren tegen de aanleg van grote infrastructurele ingrepen en de sloop van oude wijken rond het centrum. Gesteund door het nieuwe college onder leiding van burgemeester Van der Louw en wethouder Van der Ploeg wordt vanaf 1974 de stadsvernieuwing krachtig ter hand genomen en gewerkt aan het weer gezellig maken van de binnenstad. Onder het motto "Bouwen voor de buurt" wordt met behoud van de bestaande verkaveling en een voorkeur voor renovatie sociale woningbouw met betaalbare huren gerealiseerd. Een nieuwe generatie architecten als Mecanoo en DKV geeft geïnspireerd op het Nieuwe Bouwen de stadsvernieuwingsarchitectuur nieuwe impulsen. Met de economische groei en een nieuw elan bij stadsbestuur en gemeentelijke diensten wordt het centrum in de jaren tachtig attractiever gemaakt.
01 / 01
01 / 03