Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Elimkerk Heijplaat

herbestemming

Elimkerk Heijplaat

Bouwgeschiedenis: Het eerste deel van Tuindorp Heijplaat is rond 1915 in gebruik genomen. Alle bewoners van het dorp kwamen van elders uit de stad of het land en waren in dienst of nevendienst bij de RDM (Roterdamsche Droogdok Maatschappij), waar grote zeeschepen werden gebouwd of gerepareerd. Naast woningen zijn er vanaf het begin van de bouw van het dorp voorzieningen als scholen, winkels, kerken en een voorzieningengebouw gerealiseerd. In de hoogtijdagen woonden er meer dan 5000 mensen op het uitgegraven schiereiland en waren er drie kerken voor iedere geloofsovertuiging. Vanaf de jaren tachtig ging het slecht met de scheepswerf en er volgden fusies, overheidsingrijpen en vele gedwongen ontslagen. Door ontwikkeling van milieuwetgeving werd besloten van de woonfunctie af te zien en het terein volledig te benutten voor havenactiviteiten. Door fel protest van vele bewoners werd het dorp uiteindelijk niet opgeheven en zijn vanaf 2000 plannen gemaakt om van het schiereiland juist een wooneiland te maken. De grote industrieën trokken immers weg uit de stad. Vanaf 2008 zijn er in de grote RDM-loodsen werkplaatsen gevestigd voor practische opleidingen en kunnen studenten en bewoners met een pontje overvaren vanuit het centrum. Deze kerk werd niet meer gebruikt en werd door de huidige bewoners in 1999 gekocht en bewoonbaar gemaakt met douche, keuken en compartimentering. Gedurende de volgende tien jaar werd de kerk ingericht als woning met werkplaatsen en ateliers. Het schip van de kerk is multifunctioneel en kan gehuurd worden voor bijeenkomsten.

Stedenbouwkundige context: Deze gereformeerde kerk staat met de kerktoren aan een kruispunt. De voormalige recreatiezaal achter de kerk wordt nu gebruikt als woonkeuken.

Voorzieningen: Een kerkorgel en een kerktoren. Het preekgestoelte is vervangen door een open haard.

Woonoppervlakte en aantal kamers: Zeven kamers, een kerkschip over volle hoogte met twee interne balkons. De oppervlakte is circa 450 m2.
Constructie / hergebruik: Traditioneel metselwerk. De houten spanten staan op betonnen kolommen. Het dak is door de bewoners aan de buitenzijde geïsoleerd, waarna de dakpannen zijn teruggelegd. Er zijn minimale ingrepen gedaan om de kerk bewoonbaar te maken. In twee gevels zijn de kleine raamopeningen vervangen door glazen puien. Ook rondom het schip zijn glazen puien geplaatst om de ruimtes langs drie zijden te kunnen afsluiten i.v.m. geluid en klimaat. Er is een rail aangebracht om gordijnen voor de glazen puien te kunnen hangen.  LvZ

___
referenties:
www.toetersenbellen.nl 
www.alcorstraat12.nl 
oorspronkelijk ontwerp: S. de Clercq 1924

 • Type: Eengezins: vrijstaande woning
 • Jaar: 1999
 • Aantal: 1
 • Adres: Alcorstraat 12
 • Oppervlakte: 450m2
 • Architect: geen architect
 • Cliënt: Calicher, E.
 • Aannemer: Zelfbouw
 • Wijk: Heijplaat
 • Project ID: 5.1999.1
 • Periode: Periode 5
 • Heijplaat

  Heijplaat is gebouwd als woonwijk voor arbeiders van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM), die in 1904 begon met scheepsonderhoud op de zuidoever van de Maas. Directeur De Gelder richtte in 1914 de NV Bouwmaatschappij Heyplaat op met als doel een tuindorp te bouwen voor zijn eigen werknemers. In 1902 werd gestart met 400 werknemers; in de toptijd van de Nederlandse scheepsbouw werkten er ruim 7000. De scheepsnieuwbouw verdween in de jaren tachtig grotendeels uit Nederland en de RDM ging failliet. Het RDM-complex krijgt in de eenentwintigste eeuw een nieuw leven als onderwijs- en onderzoekscentrum: de RDM-campus. RDM staat nu voor Research, Design en Manufacturing.

  Lees meer over de wijk Heijplaat

 • Periode 5

  De overheid trekt zich terug uit de woningbouw en laat die over aan marktpartijen. Na jarenlange focus op stadsvernieuwing en sociale woningbouw verschuift de aandacht naar luxe appartementen en gezinswoningen voor hogere inkomens. In het centrum en op de Kop van Zuid worden vooral luxe woontorens gebouwd; in buitenwijken grondgebonden woningen voor jonge gezinnen. In de architectuur wordt meer rekening gehouden met de wensen van de consument. Dit vertaalt zich helaas vaak in traditionele baksteenarchitectuur en weinig vernieuwende lifestyle-concepten. Het Wilde Wonen en welstandsvrij bouwen komen moeilijk van de grond. Voormalige haven- en industriegebieden nabij het centrum komen vrij voor woningbouw en bestaande gebouwen worden herbestemd tot woningen. De naoorlogse woonwijken zijn aan grootscheepse vernieuwing toe. Voor nieuwe doelgroepen als senioren, jongeren en allochtonen wordt passende woningbouw ontwikkeld. Duurzaamheid en veiligheid zijn nieuwe thema's.
01 / 01
01 / 02