Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Gasfabriekterrein Pernis

Gasfabriekterrein Pernis

Bouwgeschiedenis: Binnen de ringdijk die Pernis begrenst is weinig ruimte voor uitbreiding. Het beschikbaar komen van het terrein van de voormalige gasfabriek gaf mogelijkheden voor de gevarieerde behoeften aan (koop-)woningen in de wijk. Deels door te profiteren van de ligging aan de rivier voor appartementen met uitzicht en deels door het bouwen van seniorenwoningen.

Stedenbouwkundige context: De locatie is onder te verdelen in twee delen: het laagliggende binnengebied met eromheen de hoogliggende Uiterdijk en de daarop aansluitende Deijffelbroekseweg, die daardoor ook meestal hoger ligt. Het binnengebied wordt ontsloten door de rondlopende Zellingstraat, zonder doorgaand verkeer. 
* typologie binnengebied: De eengezinswoningen type A hebben een betrekkelijk traditionele plattegrond met de keuken aan de straatzijde en drie slaapkamers. De variatie zit in de zolders die van maat verschillen door de dwarskappen die over twee woningen doorlopen. Om de mogelijkheden te vergroten is er de optie van een ruime dakkapel, die architectonisch meespeelt in het beeld van de dwarskappen. De eengezinswoningen type B (hier niet gedocumenteerd) hebben geen tuin maar een terras langs de straat; de entree ligt aan de binnenhof van het appartementengebouw. Aan de westkant van het terrein ligt een cluster seniorenwoningen (type D) rond een binnentuin, in twee verdiepingen en ontsloten met een galerij die per lift bereikbaar is. Karakteristiek is de houten galerijconstructie. 
* typologie randbebouwing: Langs de Deijffelbroekseweg is een woningtype (C) ontwikkeld dat gebruik maakt van het hoogteverschil tussen de straat en het binnenterrein. Door de begane grond in splitlevel uit te voeren ontstaat een ruimtelijk interessante woonkamer met twee verschillende hoogtes. Aan het eetgedeelte ligt een terras waaronder het parkeren is gesitueerd. Via twee in elkaars verlengde liggende trappen worden de eerste verdieping en de zolder bereikt. In de noordoostelijke hoek van het terrein is een haakvormig appartementencomplex ontworpen in zes lagen op een onderbouw die deels tegen de dijk aanligt. De uitzichtkant richting rivier ligt op het noorden, met grote glasvlakken; de zonkant ligt aan de binnenhof, waar dan ook de balkons zijn gelegen. Het betreft portieketagewoningen van verschillende grootte, waarvan hier het bovenste hoek-penthouse wordt getoond.

Voorzieningen: Het buurtje heeft behalve de noodzakelijke parkeerplaatsen geen speciale voorzieningen.

Woonoppervlakte: De woonoppervlakte varieert van 70 m2 voor de seniorenwoningen tot ruim 150 m2 voor sommige appartementen.
Constructie: De woningen hebben een draagconstructie van gewapend beton en bakstenen gevels met houten kozijnen. FH

 

 • Type: Combinatie van meerdere typen
 • Jaar: 2005
 • Adres: o.a. Deijffelbroekseweg 31-43, Zellingstraat 70-84, Uiterdijk 175-193
 • Oppervlakte: 70m2 - 150m2
 • Architect: Roeleveld Sikkes
 • CliĆ«nt: Looy Projectmanagement BV, Van der
 • Aannemer: Wijnen Stolwijk BV, Van
 • Wijk: Pernis
 • Project ID: 5.2005.2
 • Periode: Periode 5
 • Pernis

 • Periode 5

  De overheid trekt zich terug uit de woningbouw en laat die over aan marktpartijen. Na jarenlange focus op stadsvernieuwing en sociale woningbouw verschuift de aandacht naar luxe appartementen en gezinswoningen voor hogere inkomens. In het centrum en op de Kop van Zuid worden vooral luxe woontorens gebouwd; in buitenwijken grondgebonden woningen voor jonge gezinnen. In de architectuur wordt meer rekening gehouden met de wensen van de consument. Dit vertaalt zich helaas vaak in traditionele baksteenarchitectuur en weinig vernieuwende lifestyle-concepten. Het Wilde Wonen en welstandsvrij bouwen komen moeilijk van de grond. Voormalige haven- en industriegebieden nabij het centrum komen vrij voor woningbouw en bestaande gebouwen worden herbestemd tot woningen. De naoorlogse woonwijken zijn aan grootscheepse vernieuwing toe. Voor nieuwe doelgroepen als senioren, jongeren en allochtonen wordt passende woningbouw ontwikkeld. Duurzaamheid en veiligheid zijn nieuwe thema's.
01 / 01
01 / 10