Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Heilige Geesthuis

Heilige Geesthuis

Bouwgeschiedenis: De rijke Aelwijn Floriszn besluit in 1434 een armenhuis te stichten aan de Hoogstraat, wat later de naam krijgt Heilige Geesthuis. Het nam ook proveniers op, personen die voor hun inwoning betaalden en in een afgescheiden deel van het huis woonden. Het Heilige Geesthuis verstrekte onder andere voedsel en brandstof in de winter aan armen, gaf financiële ondersteuning aan individuen, kerken en instellingen en stelde gratis huisjes beschikbaar aan arme Rotterdammers. Na vier eeuwen ontstaat er een strijd tussen de eigenaar en het stadsbestuur over de gewilde locatie aan de Hoogstraat. Dit loopt uit tot een conflikt over de vraag of sociale dienstverlening een taak voor regenten is en pas in 1895 wordt beeindigd. De regenten besluiten om op een geschikt terrein aan de Gerard Scholtenstraat architect J. Verheul een nieuw Heilige Geesthuis te laten ontwerpen, wat op 1 april 1898 wordt geopend en gaat fungeren als het nieuwe ‘oude mannenhuis’. De betimmering, meubels en andere voorwerpen uit de regentenkamer aan de Hoogstraat werden meegenomen. Beide panden boden onderdak aan dertien oude mannen, refererend aan de dertien discipelen tijdens het laatste avondmaal. In de loop van de twintigste eeuw was de zorg inmiddels zo goed dat deze sociale, particuliere instellingen overbodig werden. In 1972 verlaten de acht laatste ‘ouden van dagen’ het pand en wordt het betrokken door de Bewonersorganisatie Oude Noorden, daarna trekt Woningstichting Patrimonium erin. Momenteel wordt het pand gebruikt door Dona Daria, een centrum voor Vrouwen en Emancipatie.

Stedenbouwkundige context: Het is een vrijstaand gebouw dat direct achter de eerste woonhuizen vanaf de Bergweg is geplaatst.

Voorzieningen: Diverse woonvertrekken en dienstruimten, een bestuurs- (of regenten)kamer, ziekenkamer, slaapruimte personeel.
Aantal kamers en woonoppervlakte: Eén slaapzaal met dertien chambrettes van circa 5 m2. Totale oppervlakte pand is 349 m2 voor veertien tot twintig personen (inclusief personeel).
Constructie: Traditioneel metselwerk met natuursteen elementen,  houten vloeren en kozijnen. De meubels, wandbetimmering en plafond van de regentenkamer zijn overgebracht naar Museum Rotterdam. Het omvangrijke archief van meer dan 11 meter is overgedragen aan het Gemeentearchief. Er wordt gewerkt aan een uitgebreide publicatie, gefinancierd door de stichting het Heilige Geesthuis.  

___
referenties:
beschrijving Oude Mannenhuis door J. Verheul uit 1937 (pdf)
kort filmpje over Aelwijn Floriszoon van der Meer, stichter van het Heilige Geesthuis

 • Type: Bijzonder: groepswoning
 • Jaar: 1897
 • Aantal: 1
 • Adres: Gerard Scholtenstraat 129
 • Oppervlakte: 5m2 - 25m2
 • Architect: Verheul, J.
 • Cliënt: Het Heilige Geesthuis
 • Aannemer: Gort, J.
 • Wijk: Oude Noorden
 • Project ID: 1.1897.1
 • Periode: Periode 1
 • Oude Noorden

  Het Oude Noorden is de grootste stadsvernieuwingswijk van Rotterdam, maar heeft toch een dorps karakter. De wijk is in de tweede helft van de negentiende eeuw ontstaan tussen de Rotte, de vaarroute vanuit het polderland naar het centrum en de Bergweg, de oude kade naar Hillegersberg. Roemruchte Rotterdammers zijn in deze wijk geboren, zoals de schilder Willem de Kooning, de voetballers Coen Moulijn en Wim Jansen en de televisiepresentator Wilfried de Jong. In 1975 is de stadsvernieuwing begonnen in deze veelkleurige wijk met een interessante stedenbouwkundige geschiedenis.

  Lees meer over de wijk Oude Noorden

 • Periode 1

  De woonomstandigheden in de oude stadsdriehoek van Rotterdam verschillen sterk. De rijken wonen in luxueuze huizen, maar het gros van de bevolking woont in eenvoudige huizen. Buiten de stadsmuren staan boerderijen en buitenplaatsen en er zijn ook nog wat inmiddels geannexeerde dorpen en buurtschappen. Door de aanleg van de Nieuwe Waterweg en de daaropvolgende economische expansie groeit de bevolking van 72.000 naar 300.000 in 1900. De woningbouw wordt in deze glorietijd van het liberalisme aan het particulier initiatief overgelaten. Met snel uit de grond gestampte kleine, onhygiënische woningen in smalle straten zonder groen als resultaat. Vaak worden rug-aan-rugwoningen toegepast. De hygiënische omstandigheden zijn abominabel en een gevaar voor de volksgezondheid. De stad pakt de problemen aan door de aanleg van het Waterproject vanaf 1854 en later de drinkwaterleiding en een rioolstelsel.
01 / 04