Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Het Scharnier

Het Scharnier

Bouwgeschiedenis: Dit sculpturale woonblok vormt de entree van de nieuwe wijk Tus­senwater in Hoogvliet. Het bestaat uit 52 huurappartementen die gesitueerd zijn boven twee scholen, een kinderdagverblijf en een ruimte voor naschoolse opvang. De ambities die opdrachtgever WoonbronMaasoevers heeft geformu­leerd leidden tot een ruim bemeten en flexibel gebouw. Reden waarom de Stuur­groep Experimentele Volkshuisvesting van het ministerie van VROM het Schar­nier dan ook het vignet ‘Demonstratieproject Industrieel Flexibel en Demontabel Bouwen’ heeft toegekend en een forse subsidie ter beschikking heeft gesteld.

Stedenbouwkundige context:
 Het gebouw vormt de overgang van een woonwijk naar het grootstedelijke gebied met verhoogde autowegen, bovengronds metrostation en al aanwezige kantoorgebouwen.
Door de grote verdiepingshoogtes van 3,10 meter en beukmaten van 7,50 meter is het plan flexibel en veranderbaar. De scholen zijn te verbouwen tot kantoren of win­kels, de parkeerlaag kan ook een andere invulling krijgen. De royale overmaat biedt de sociale huurwoningen diverse indelingsmogelijkheden in de toekomst. Voordeuren kunnen van plaats veranderen, plaatgoten langs de bouwmuur maken een vrije plaatsing van de keuken mogelijk.

Ontsluiting: De appartementen worden via galerijen ontsloten. De scholen hebben hun entree aan de beperkte buitenruimtes. Vanwege het krappe bouwkavel is er parkeerruimte op de tweede verdieping gesitueerd, bereikbaar via een autolift. De keuze voor parkeren op het dak van de Brede School bleek na studie gunstiger uit te pakken dan in een parkeerkelder.
Constructie: Het gebouw is volledig opgebouwd uit prefab betonelementen en andere demontabele onderdelen zoals de keramische gevel. Vanwege de geluidsbelas­ting is gekozen voor gebalanceerde ventilatie, die in combinatie met warmteterugwinning een voor die tijd lage EPC van 0,95 mogelijk maakte. SPRINGarchitecten

___
referenties:
Aedes Magazine 2002-1
Bouw 2001-10
http://www.spring-architecten.nl/combinatiegebouw-het-scharnier

 • Type: Meergezins: galerijwoning
 • Jaar: 1998
 • Aantal: 52
 • Adres: Heersdijk 15
 • Oppervlakte: 79m2 - 99m2
 • Architect: Spring architecten
 • Cliënt: Woonbron Maasoever
 • Aannemer: Hurks van der Linden
 • Wijk: Hoogvliet Noord
 • Project ID: 5.1998.6
 • Periode: Periode 5
 • Hoogvliet Noord

  Het oude dijkdorp Hoogvliet werd in 1875 een zelfstandige gemeente. In 1905 werd het door een trambaan met Rotterdam verbonden. Begin twintigste eeuw kwam de expanderende Rotterdamse haven ook hier tot ontwikkeling, met name de petrochemische industrie. Omdat Hoogvliet gunstig op fietsafstand van de raffinaderijen lag, werden al in de jaren dertig de eerste arbeiderswoningen en directievilla's gebouwd. In 1934 werd Hoogvliet door Rotterdam geannexeerd. De grote vraag naar personeel leidde tot grootse plannen; Hoogvliet werd in 1947 aangewezen als mogelijke locatie voor een satellietstad met circa 15.000 woningen en 60.000 inwoners. De hoofdopzet en de eerste buurten zijn ontworpen door Lotte Stam-Beese, stedenbouwkundige bij de Dienst Stadsontwikkeling. In 1974 werd de metro doorgetrokken naar Hoogvliet. Aan het eind van de twintigste eeuw stond Hoogvliet slecht bekend als getto met goedkope huurwoningen en sociale problemen. Vanaf 1996 is onder het motto WiMBY! (Welcome into My Backyard) aan de vernieuwing van de wijk gewerkt.

  Lees meer over de wijk Hoogvliet Noord

 • Periode 5

  De overheid trekt zich terug uit de woningbouw en laat die over aan marktpartijen. Na jarenlange focus op stadsvernieuwing en sociale woningbouw verschuift de aandacht naar luxe appartementen en gezinswoningen voor hogere inkomens. In het centrum en op de Kop van Zuid worden vooral luxe woontorens gebouwd; in buitenwijken grondgebonden woningen voor jonge gezinnen. In de architectuur wordt meer rekening gehouden met de wensen van de consument. Dit vertaalt zich helaas vaak in traditionele baksteenarchitectuur en weinig vernieuwende lifestyle-concepten. Het Wilde Wonen en welstandsvrij bouwen komen moeilijk van de grond. Voormalige haven- en industriegebieden nabij het centrum komen vrij voor woningbouw en bestaande gebouwen worden herbestemd tot woningen. De naoorlogse woonwijken zijn aan grootscheepse vernieuwing toe. Voor nieuwe doelgroepen als senioren, jongeren en allochtonen wordt passende woningbouw ontwikkeld. Duurzaamheid en veiligheid zijn nieuwe thema's.
01 / 02
01 / 03