Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Honingerdijk I

Flexibele Woningbouw

Honingerdijk I

Bouwgeschiedenis: In opdracht van de Maatschappij voor Volkswoningen hebben de gemeentearchitecten Patijn en Mulder een plan gemaakt voor flexibele woningbouw in het eerste deelplan van het Drinkwaterleiding (DWL) Terrein. De flexibiliteit had als doel om in een efficiënt bouwsysteem ruimte te bieden voor verschillende woningplattegronden en -groottes, waaronder ook mogelijkheden voor woongroepen van diverse omvang. De flexibiliteit werd bereikt door sparingen in de dragende bouwmuren waardoor samenvoegingen mogelijk zijn. Verder zijn de natte ruimtes geconcentreerd in de kern, waardoor de oriëntatie van woonkamer en keuken eenvoudig kan worden verwisseld. Bij de opbouw en differentiatie van dit buurtje is van deze mogelijkheden ruim gebruik gemaakt. Met tekeningen in een brochure werd aan de bewoners uitgelegd hoe het flexibele systeem werkt. Dit complex is een van de eerste grote woningbouwprojecten van het DWL-terrein, waar in totaal circa 2800 woningen zijn ontwikkeld. Honingerdijk I bevat 194 woningwetwoningen en 49 gemeenschappelijke woningen. Het DWL-terrein is ontwikkeld als overloopgebied voor de stadsvernieuwingswijken en daarom werd hetzelfde huurindicatiesysteem toegepast waarin werd uitgegaan van stadsverwarming en een bijdrage aan het ‘dubbelglasfonds’. 

Stedenbouwkundige context: Het complex is gebouwd op een driehoekig terrein met de nodige beperkingen. Het lange gebouw (Honingerdijk II, ‘De Schicht’) beschermt tegen het verkeerslawaai van de Abram van Rijckevorselweg. Dwars door het gebied lopen twee transportbuizen van de waterleiding. Het hoogteverschil met het volkstuincomplex aan de oostzijde is ruim 5 meter. De hoofdwaterkering met tram en wandelpad is een barrière naar de rest van de wijk en vraagt een brede bouwvrije zone. Desondanks is er een eenvoudige verkaveling ontstaan met een pleintje in het begin van de buurt, lange straten en rustige binnenterreinen. Een voetgangersroute gaat onder de blokken door en levert een oostwestverbinding. Over de dijk gaat een voetpad naar het wijkcentrum. Bijna alle bergingen zijn in de portieken opgenomen. In drie blokken liggen poorten in elkaars verlengde.

Woningtypologie, ontsluiting: Vanwege het flexibele bouwsysteem  met de natte ruimtes in het midden van de blokken, kan de oriëntatie eenvoudig worden gespiegeld. Keuken en woonkamer kunnen dus worden verwisseld afhankelijk van de zon. Blok 5 is het enige blok waarin een galerij is opgenomen op de derde verdieping. Deze is de ontsluiting van de vijfkamermaisonnettes in de bovenste twee bouwlagen. Op de begane grond is een middengang waardoor er eenzijdig georiënteerde woningen zijn gecreëerd: tweekamerwoningen en vijfkamerwoningen met ook ruimtes op de eerste verdieping. De overige beuken op de eerste en tweede verdieping zijn gevuld met driekamer- en vierkamerappartementen die ontsloten worden via de portieken. Blok 5 is gebouwd in het talud naar de volkstuinen. Daarom is gekozen voor de stapeling van twee maisonnettes, de begane grond met een lager gelegen slaapverdieping en tuinen aan de oostzijde en een brede galerij boven de straat met toegangen voor de bovenwoningen. Alle bergingen liggen verdiept aan de straatzijde.

Constructie: Prefab betonconstructie met witte betonsteen in de gevels en grote houten puien waarvan de kleur per straat en binnenterrein verschilt. EP

 

 • Type: Combinatie van meerdere typen
 • Jaar: 1982
 • Aantal: 243
 • Adres: Jan ter Laanplaats, Herman Bavinckstraat, Dries van der Vlerkstraat
 • Oppervlakte: 52m2 - 124m2
 • Architect: Patijn, W. en Mulder, J.
 • Cli├źnt: Maatschappij voor Volkswoningen Rotterdam
 • Aannemer: Grootel's Bouwmaatschappij b.v.
 • Wijk: De Esch (DWL-terrein)
 • Project ID: 4.1982.3
 • Periode: Periode 4
 • De Esch (DWL-terrein)

  De C.B.S wijk De Esch bestaat uit zeer verschillende delen. Het gebied ligt langs de Nieuw Maas ten zuiden van de drukke oostelijke uitvalsroute (Maasboulevard/Abram van Rijckevorselweg) en loopt vanaf de Oude Plantage tot aan de Brienenoordcorridor. Dwars door het gebied loopt de hoge Deltadijk. Aan de oostzijde bevindt zich de oorspronkelijke polder De Esch met een aantal boerderijen, een natuurgebied en wat bedrijvigheid langs de rivier. Verder zijn er stadsrandfuncties zoals sportvelden, volkstuinen, een openluchtzwembad, de marinierskazerne, de joodse begraafplaats, het bedrijventerrein Autostrada en het nieuwe drinkwaterleidingbedrijf. Maar in dit kader is vooral de woonwijk op het voormalige DWL-terrein van belang.

  Lees meer over de wijk De Esch (DWL-terrein)

 • Periode 4

  Als reactie op de grootschaligheid en de ongezelligheid van de functionele stad propageert een nieuwe generatie architecten kleinschalige, gevarieerde architectuur. Bewoners protesteren tegen de aanleg van grote infrastructurele ingrepen en de sloop van oude wijken rond het centrum. Gesteund door het nieuwe college onder leiding van burgemeester Van der Louw en wethouder Van der Ploeg wordt vanaf 1974 de stadsvernieuwing krachtig ter hand genomen en gewerkt aan het weer gezellig maken van de binnenstad. Onder het motto "Bouwen voor de buurt" wordt met behoud van de bestaande verkaveling en een voorkeur voor renovatie sociale woningbouw met betaalbare huren gerealiseerd. Een nieuwe generatie architecten als Mecanoo en DKV geeft geïnspireerd op het Nieuwe Bouwen de stadsvernieuwingsarchitectuur nieuwe impulsen. Met de economische groei en een nieuw elan bij stadsbestuur en gemeentelijke diensten wordt het centrum in de jaren tachtig attractiever gemaakt.
01 / 03
01 / 03