Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Ka Fook Mansion

herbestemming

Ka Fook Mansion

Bouwgeschiedenis: Het gebouw is in 1923 gebouwd voor de N.V Rotterdamse Huishoudschool en ontworpen door J. Gort jr. Aan de school was ook een internaat verbonden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vestigde de Meskamp, de Repatriëringdienst Rotterdam, zich in het pand. Na de oorlog deed het gebouw weer dienst als schoolgebouw. Eerst voor de Inas (opleiding tot inrichtingsassistente), daarna was er een vormingsklas gevestigd. Na 1972 veranderde de naam in Scholengemeenschap Graaf Florisstraat. Vanaf 1980 was het gebouw niet meer in gebruik, waarna halverwege de jaren negentig de Stichting Welzijnsbehartiging Chinezen in Rotterdam het overnam. In 1995 is het inmiddels Ka Fook Mansion gehetene gebouw verbouwd tot appartementen die worden verhuurd aan Chinese ouderen.

Stedenbouwkundige context: Het hoofdgebouw is iets teruggeplaatst ten opzichte van de voorgevelrooilijn, wat een zekere afstand tot de ramen van het souterrain geeft.

Ontsluiting: Het gebouw telt vijf verdiepingen, een souterrain en een zolder. Op een verdieping liggen acht, negen of tien appartementen die worden ontsloten vanuit een middengang. Een aantal appartementen op de vierde verdieping heeft twee zolderkamers die kunnen worden bereikt via een interne trap.

Voorzieningen: In het souterrain is het trefcentrum van de Stichting Welzijnsbehartiging Chinezen in Rotterdam (Wah Fook Wui) gevestigd met twee kantoorruimtes, een kamer voor maatschappelijk werk en een spreekkamer, een leslokaal, een vergader-, recreatie- en ontmoetingszaal, keuken, leeszaal/bibliotheek en een tentoonstellingsgang.

Woonoppervlakte en aantal kamers:
Het woonoppervlak varieert van 50 tot 70 m². Er zijn 21 tweekamer- en 22 driekamerappartementen.
Constructie/materiaalgebruik: Het  bakstenen gebouw met plastische gevel en kenmerkende ladderramen is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. FB

___
referenties:
http://www.graafflorisstraat.nl/_Nostalgie_Huishoudschool.html
http://www.engelfriet.net/Alie/huishoudschool.htm
Het Vaderland 22-9-1922 Avondblad B. p.
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010008066%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0139
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010027826%3Ampeg21%3Ap010%3Aa0123
Het nieuwe gebouw van De Rotterdamsche Huishoudschool, NRC 23 mei 1925
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010027834%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0112
Opening Rotterdamsche Huishoudschool, NRC 28 mei 1925
“Van den Minister van Onderwijs was in beginsel de toestemming voor dezen bouw verkregen. Bij de door den architect Johs. J. Gort jr. namens het bestuur der Rottordamsche Huishoudschool gehouden aanbesteding voor den bouw van een Huishoudschool met conciërgewoning en internaat op een terrein aan de Graaf Florisstraat te Rotterdam, zijn 34 inschrijvingsbiljetten ingekomen. Laagste inschrijver P. Mulder en P. A. Ligteringen te Rotterdam voor f 462.000: hoogste F. Jonkers en J. Harte Dordrecht voor f 587.408.”

 • Type: Meergezins: corridorwoning
 • Jaar: 1995
 • Aantal: 43
 • Adres: Graaf Florisstraat 5a t/m 59h
 • Oppervlakte: 50m2 - 70m2
 • Architect: Rassel architecten, Van
 • Cliënt: Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR)
 • Aannemer: Dura Bedrijven BV, Verenigde
 • Wijk: Middelland
 • Project ID: 5.1995.1
 • Periode: Periode 5
 • Middelland

  Middelland en het Nieuwe Westen, gebouwd in de eerste decennia van de twintigste eeuw, zijn gemêleerde multiculturele wijken waar statige lanen, drukke winkelstraten, straten met volkswoningbouw en drukke verkeerswegen elkaar afwisselen. Bekende gebouwen in de wijk zijn de HH. Laurentius & Elisabeth Kathedraal, het Gemeentearchief en het 65 meter hoge GEB-gebouw uit 1931, dat lange tijd het hoogste kantoorgebouw van Nederland was. In de wijk woonden veel notabelen, industriëlen, schrijvers en kunstenaars, zoals burgemeester Droogleever Fortuyn, Staluse Pera, Willem van Ravesteyn, Anna Blaman, Hans Sleutelaar, Rien Vroegindeweij en Pim Fortuyn. In de Opzoomerstraat is het fenomeen opzomeren begonnen.

  Lees meer over de wijk Middelland

 • Periode 5

  De overheid trekt zich terug uit de woningbouw en laat die over aan marktpartijen. Na jarenlange focus op stadsvernieuwing en sociale woningbouw verschuift de aandacht naar luxe appartementen en gezinswoningen voor hogere inkomens. In het centrum en op de Kop van Zuid worden vooral luxe woontorens gebouwd; in buitenwijken grondgebonden woningen voor jonge gezinnen. In de architectuur wordt meer rekening gehouden met de wensen van de consument. Dit vertaalt zich helaas vaak in traditionele baksteenarchitectuur en weinig vernieuwende lifestyle-concepten. Het Wilde Wonen en welstandsvrij bouwen komen moeilijk van de grond. Voormalige haven- en industriegebieden nabij het centrum komen vrij voor woningbouw en bestaande gebouwen worden herbestemd tot woningen. De naoorlogse woonwijken zijn aan grootscheepse vernieuwing toe. Voor nieuwe doelgroepen als senioren, jongeren en allochtonen wordt passende woningbouw ontwikkeld. Duurzaamheid en veiligheid zijn nieuwe thema's.
01 / 01
01 / 03