Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Kiefhoek

reconstructie

Kiefhoek

Bouwgeschiedenis: Het oorspronkelijk door Oud ontworpen plan met circa 300 woningen was gefundeerd op een betrekkelijk stevige ondergrond (klei op veen). Er werd volstaan met een betonnen strokenfundering. Omdat de kleilaag niet overal dezelfde dikte had trad al vlak na de oplevering door ongelijke zettingen scheurvorming in de gevels op. Halverwege de jaren tachtig werd een poging gedaan De Kiefhoek in stand te houden met een opknapbeurt. De resultaten hiervan waren teleurstellend. De gele houten kozijnen werden vervangen door kunststof met een veel breder profiel en andere textuur dan de oorspronkelijke. De bouwtechnische problemen werden niet opgelost. Een blok van 8 woningen aan het Hendrik Idoplein was vanwege de slechte staat niet aangepakt en tijdens de daaropvolgende restauratie was dit een proefproject om de mogelijkheden te onderzoeken.
Er werd besloten om de Kiefhoek geheel opnieuw op te bouwen; de grootte van de woningen was niet meer van deze tijd en hedendaagse voorzieningen ontbraken. In 1995 werd de wijk gesloopt en opnieuw opgebouwd onder leiding van architect Wytze Patijn.

Stedenbouwkundige context: Het oorspronkelijke stratenplan en de voorzieningen (speeltuin, kerk, winkels) bleven gehandhaafd. 

Voorzieningen: Op het Hendrik Idoplein 2 is een museumwoning ingericht, met een reconstructie van de oorspronkelijke staat uit 1930. Deze woning is in de zomermaanden te bezichtigen.

Aantal kamers: Er zijn nu twee-(61m2), drie-(76m2), vier- en vijfkamerwoningen (122m2). De beukmaat van 4,10 m. is gehandhaafd, maar een deel van de woningen kreeg een dubbele beukmaat en een deel heeft een uitbouw aan de achterzijde gekregen.
Restauratie: In 2011 werd een derde restauratie afgerond. Deze betrof het schilderwerk van de gevels, de kozijnen en de ventilatie van de woningen.

 • Type: Eengezins: rijtjeswoning
 • Jaar: 1989
 • Aantal: 199
 • Adres: Hendrik Idoplein, Heer Arnoldstraat, 1e Kiefhoekstraat, e.o.
 • Oppervlakte: 61m2 - 122m2
 • Architect: Patijn, W., Overmeir, K. en Kampen, J. van
 • Cliënt: Gemeentelijke Woningdienst
 • Aannemer: BAM Vermeulen
 • Wijk: Bloemhof
 • Project ID: 2.1928.2
 • Periode: Periode 4
 • Bloemhof

 • Periode 4

  Als reactie op de grootschaligheid en de ongezelligheid van de functionele stad propageert een nieuwe generatie architecten kleinschalige, gevarieerde architectuur. Bewoners protesteren tegen de aanleg van grote infrastructurele ingrepen en de sloop van oude wijken rond het centrum. Gesteund door het nieuwe college onder leiding van burgemeester Van der Louw en wethouder Van der Ploeg wordt vanaf 1974 de stadsvernieuwing krachtig ter hand genomen en gewerkt aan het weer gezellig maken van de binnenstad. Onder het motto "Bouwen voor de buurt" wordt met behoud van de bestaande verkaveling en een voorkeur voor renovatie sociale woningbouw met betaalbare huren gerealiseerd. Een nieuwe generatie architecten als Mecanoo en DKV geeft geïnspireerd op het Nieuwe Bouwen de stadsvernieuwingsarchitectuur nieuwe impulsen. Met de economische groei en een nieuw elan bij stadsbestuur en gemeentelijke diensten wordt het centrum in de jaren tachtig attractiever gemaakt.
01 / 01