Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Koningin Emmaplein

Koningin Emmaplein

Bouwgeschiedenis: Architect J.C. Van Wijk ontwierp dit complex herenhuizen in neorenaissancestijl. De aan een halfrond plein gelegen woningen waren vooral bedoeld voor gegoede ‘scheepvaartmensen’, zoals reders, bankiers, assuradeuren en kooplieden. Elk herenhuis kreeg een eigen gezicht door middel van een karakteristieke ingang, erker of balkon, en door specifieke kroonlijsten en ornamenten.

Stedenbouwkundige context: De bouw van het complex was een vervolg op het Nieuwe Werk, de eerste planmatige stadsuitbreiding van Rotterdam in de negentiende eeuw onder leiding van directeur W.N. Rose van Gemeentewerken. De aanleg van het Nieuwe Werk betekende de ontsluiting van een nieuw woongebied voor gefortuneerde Rotterdammers, waarbij voor het eerst gedetailleerde gemeentelijke bouwvoorschriften golden. Lange tijd lag het gebied ten zuiden van de Westzeedijk op gelijk niveau met het dijklichaam. De watersnoodramp van 1953 vormde de aanleiding voor de Deltawet uit 1957, die aanpassing van hoofdwaterkeringen voorschreef. In 1968 werd de Westzeedijk daarom verbreed en verhoogd en sindsdien staat de bebouwing ten zuiden van de dijk aan een parallel lopende en lager gelegen weg.

Aantal kamers/woonoppervlakte: De herenhuizen bevatten niet alleen kamers voor de hoofdbewoner en zijn gezin, maar ook dienst- en slaapruimten voor het bedienend personeel. De woonoppervlakte varieert per pand en is meestal boven de 500m2(!).
Constructie: Geheel traditioneel in baksteen en hout.
Restauratie/renovatie: Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de panden steeds vaker in gebruik als kantoor met soms desastreuze gevolgen voor de prachtige originele details. Momenteel zijn alle panden aan de Westzeedijk als bedrijfsruimte in gebruik, aan het Koningin Emmaplein is de verhouding woning/bedrijfsruimte half om half. Het gehele complex is in 1991 aangemerkt als Rijksmonument en beschermd stadsgezicht. LH

___
referenties: 
H. Baaij, J. Oudenaarden – Monumenten uit Rotterdam, 1992
rijksmonument: 513898

 • Type: Eengezins: herenhuis
 • Jaar: 1890
 • Aantal: 23
 • Adres: Koningin Emmaplein 1–15, Westzeedijk 92–98 en 102–108
 • Oppervlakte: 501m2 - 599m2
 • Architect: Wijk, J. van
 • Cliënt: Bouwmaatschappij Westzeedijk
 • Aannemer: Bouwmaatschappij Westzeedijk
 • Wijk: Nieuwe Werk
 • Project ID: 1.1890.1
 • Periode: Periode 1
 • Nieuwe Werk

 • Periode 1

  De woonomstandigheden in de oude stadsdriehoek van Rotterdam verschillen sterk. De rijken wonen in luxueuze huizen, maar het gros van de bevolking woont in eenvoudige huizen. Buiten de stadsmuren staan boerderijen en buitenplaatsen en er zijn ook nog wat inmiddels geannexeerde dorpen en buurtschappen. Door de aanleg van de Nieuwe Waterweg en de daaropvolgende economische expansie groeit de bevolking van 72.000 naar 300.000 in 1900. De woningbouw wordt in deze glorietijd van het liberalisme aan het particulier initiatief overgelaten. Met snel uit de grond gestampte kleine, onhygiënische woningen in smalle straten zonder groen als resultaat. Vaak worden rug-aan-rugwoningen toegepast. De hygiënische omstandigheden zijn abominabel en een gevaar voor de volksgezondheid. De stad pakt de problemen aan door de aanleg van het Waterproject vanaf 1854 en later de drinkwaterleiding en een rioolstelsel.
01 / 01
01 / 04