Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Lage Filters DWL-terrein

Lage Filters DWL-terrein

Bouwgeschiedenis: Na het verhuizen van het DrinkWaterLeiding bedrijf van de Honingerdijk naar de Beerenplaat kwam een groot industrieel terrein vrij. Met de herbestemming van dit DWL-gebied vanaf 1979 zijn een groot aantal woningbouwprojecten gerealiseerd. Groosman Partners werd uitgenodigd een plan te maken voor sociale woningbouw op de lage filterbassins.

Stedenbouwkundige context: Tussen de voormalige filterbassins is een verkaveling die bestaat uit 6 stroken van om en om 3 identieke lage en 3 hoge woonblokken gerealiseerd. De lage blokken bestaan uit 3 lagen met 31 woningen. De hoge blokken hebben 6 lagen met ieder 67 woningen. In het midden van de blokken zit een poort met een pad dat door het hele complex loopt. Op de koppen van de blokken zijn op de begane grond bergingen. 

Ontsluiting: De lage blokken hebben op de eerste verdieping een galerij met aan de uiteinden een trappenhuis. Op de galerij zijn de voordeuren van de woningen van de eerste en tweede verdieping. De beganegrondwoningen hebben een voordeur aan de straat.  De hoge blokken hebben op de tweede en vierde verdieping een galerij met aan de uiteinden een trappenhuis, waarvan er een met lift. De woningen van de begane grond en 1e verdieping hebben de voordeur aan de straat. De bovenwoningen hebben de voordeur aan de galerij. Op de koppen van de blokken bevinden zich woningtypen met de entree in het trappenhuis. 

Woonoppervlakte: De standaard driekamerwoningen hebben een totaal woonoppervlak van 79 m2, de aan een galerij gelegen woningen hebben een woonoppervlak van 65,8 m2.
Constructie: De wanden en vloeren zijn van beton, de gevels zijn gemetselde spouwmuren met lichte betonsteen en houten kozijnen. RB

___
Referenties:
DWL-terrein

 • Type: Meergezins: beneden/bovenwoning
 • Jaar: 1984
 • Aantal: 294
 • Adres: Lage Filterweg
 • Oppervlakte: 66m2 - 80m2
 • Architect: Mannot, B. (Groosman Partners)
 • Cli├źnt: Maatschappij voor Volkswoningen Rotterdam
 • Aannemer: Grootel's Bouwmaatschappij b.v.
 • Wijk: De Esch (DWL-terrein)
 • Project ID: 4.1984.4
 • Periode: Periode 4
 • De Esch (DWL-terrein)

  De C.B.S wijk De Esch bestaat uit zeer verschillende delen. Het gebied ligt langs de Nieuw Maas ten zuiden van de drukke oostelijke uitvalsroute (Maasboulevard/Abram van Rijckevorselweg) en loopt vanaf de Oude Plantage tot aan de Brienenoordcorridor. Dwars door het gebied loopt de hoge Deltadijk. Aan de oostzijde bevindt zich de oorspronkelijke polder De Esch met een aantal boerderijen, een natuurgebied en wat bedrijvigheid langs de rivier. Verder zijn er stadsrandfuncties zoals sportvelden, volkstuinen, een openluchtzwembad, de marinierskazerne, de joodse begraafplaats, het bedrijventerrein Autostrada en het nieuwe drinkwaterleidingbedrijf. Maar in dit kader is vooral de woonwijk op het voormalige DWL-terrein van belang.

  Lees meer over de wijk De Esch (DWL-terrein)

 • Periode 4

  Als reactie op de grootschaligheid en de ongezelligheid van de functionele stad propageert een nieuwe generatie architecten kleinschalige, gevarieerde architectuur. Bewoners protesteren tegen de aanleg van grote infrastructurele ingrepen en de sloop van oude wijken rond het centrum. Gesteund door het nieuwe college onder leiding van burgemeester Van der Louw en wethouder Van der Ploeg wordt vanaf 1974 de stadsvernieuwing krachtig ter hand genomen en gewerkt aan het weer gezellig maken van de binnenstad. Onder het motto "Bouwen voor de buurt" wordt met behoud van de bestaande verkaveling en een voorkeur voor renovatie sociale woningbouw met betaalbare huren gerealiseerd. Een nieuwe generatie architecten als Mecanoo en DKV geeft geïnspireerd op het Nieuwe Bouwen de stadsvernieuwingsarchitectuur nieuwe impulsen. Met de economische groei en een nieuw elan bij stadsbestuur en gemeentelijke diensten wordt het centrum in de jaren tachtig attractiever gemaakt.
01 / 01