Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Margrietflat

Margrietflat

Bouwgeschiedenis: In de wederopbouwperiode zijn aan de zuidrand van de Alexanderpolder twee hoogbouwprojecten met flats in de vorm van molenwieken gebouwd. In de jaren zeventig zijn deze dertien verdiepingen tellende galerijflats bij de wijk Prinsenland getrokken, een woonwijk met relatief veel laagbouw en de begraafplaats Oud Kralingen en omliggende plassen als groen hart. De hoge woonkwaliteit in de wijk heeft de huidige eigenaar Woonstad aangegrepen om het comfort en de woonoppervlakte van de zogenaamde Prinsessenflats aan de huidige maatstaven aan te passen. In 2011 is hiervoor een prijsvraag uitgeschreven onder jonge architecten (onder de 35 jaar). De woningen zijn deels samengevoegd en de buitenruimte is uitgebreid.

Stedenbouwkundige context:
Het complex van vier flats die loodrecht ten opzichte van elkaar staan, staat direct naast de plas met het kunstwerk dat het laagste punt van Nederland aanduidt. Ten behoeve van de hoge concentratie woningen in de flat is er relatief veel groen.

Voorzieningen: Oorspronkelijk had de flat tien carports op de begane grond, waar nu bedrijven in zijn gevestigd. Tussen de blokken zijn ruime parkeerplaatsen.

Woonoppervlakte: De oorspronkelijke woningen waren 46 m2. Door samenvoeging met een halve buurwoning is dit nu 75 m2. De balkons zijn over een travee van 5,5 m. met 2 meter uitgebreid, dus ieder appartement heeft 11 m2 extra buitenruimte.
Constructie: De gehele betonconstructie is gegoten met een tunnelbekisting. De gevels zijn met glas en panelen in stalen kozijnen afgewerkt. De uitbreiding aan de westgevel is een staalcontructie met een eigen fundering. Met de opwaardering van de flats zijn ook de galerijen vervangen zodat alle woningen rolstoeltoegankelijk zijn. Het energielabel van de woniningen wordt A of B ipv F of G. LvZ

___
referenties:
stereo architects 

 • Type: Meergezins: galerijwoning
 • Jaar: 1961
 • Aantal: 165
 • Adres: Bramantestraat 1-329
 • Oppervlakte: 46m2 - 84m2
 • Architect: Fledderus, R. / 2012: Stereo architecten
 • Cliënt: Stichting Stadswonen, 2012: Woonstad
 • Aannemer: Eesteren, NV Aannemingsmaatschappij J.P. van
 • Wijk: Prinsenland
 • Project ID: 3.1961.3
 • Periode: Periode 3
 • Prinsenland

  Het noorden van de wijk Prinsenland is tegelijk met het Lage Land gebouwd in de jaren zestig. De rest van de wijk is in verschillende deelplannen gerealiseerd in de jaren negentig. Bij de nieuwbouw is het bestaande patroon van polderwegen gehandhaafd.

  Lees meer over de wijk Prinsenland

 • Periode 3

  Bij het bombardement van Rotterdam in 1940 worden 24.000 huizen verwoest en raken ruim 80.000 mensen dakloos. Tijdens de oorlogsjaren staat de bouw vrijwel stil. Tijdens de Wederopbouw is de woningnood volksvijand nummer één. Om snel te kunnen bouwen wordt er gekozen voor industriële bouwmethoden. Op 8 november 1962 wordt de miljoenste naoorlogse woning in Nederland opgeleverd. Uitgangspunt bij de naoorlogse stedenbouw is de scheiding van de functies wonen, werken en recreëren. Door de open stedenbouw verbeteren de bezonning en lichttoetreding van de woningen. Er is veel openbaar groen en een voorkeur voor collectieve groenvoorzieningen. Onder leiding van de gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting wordt een ring van uitbreidingswijken rond het centrum gerealiseerd. Het centrum is vooral bestemd voor kantoren, winkels en recreatieve voorzieningen. De woningbouw wordt eind jaren zestig steeds grootschaliger met vooral vierhoog etagewoningen en galerijflats.
01 / 03
01 / 02