Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Mathenesserplein

Mathenesserplein

Bouwgeschiedenis: De bebouwing aan het Mathenesserplein is het eerste grote woningbouwcomplex van Van den Broek in Rotterdam. Dit knooppunt vormt een belangrijke schakel langs de verkeersroute tussen het centrum en de nieuwe westelijke stadsuitbreiding aan de overkant van de Schie. In 1923 was de monumentale brug als prestige object door Gemeentewerken ontworpen. De gemente wilde een uniform en continu gevelbeeld langs grotere verkeerswegen. Zo ontwierp Van den Broek voor de particuliere bouwondernemer Snoek en Van der Velden en in overleg met de schoonheidscommissie gevels en plattegronden voor dit monumentaal ensemble.

Stedenbouwkundige context: Het Y-vormige plein wordt symmetrisch met drie bouwblokken bebouwd. Vier bouwlagen langs het plein en drie woontorens als verticaal accent: twee torens langs de Schie en een derde van acht lagen in de as van de Mathenesserbrug. Samen met twee lage paviljoens aan weerzijden van de brug vormen ze als een stadspoort een nieuwe entree naar de stad. De monumentale vormgeving, de symmetrische opzet en het gebruik van hoogbouw berusten op Berlagiaanse stedenbouwkundige principes.

Ontsluiting: Onder de hoogbouw tussen het  Mathenesserplein en het Rauwenhoffplein bevindt zich een doorgang voor voetgangers naar de achtergelegen woonwijk en de inpandige toegang voor de woningen daarboven. Alle torenwoningen worden ontsloten door portieken met een lift.

Voorzieningen: De etagewoningen boven de winkels hebben een breedtemaat van vijf meter. Standaardplattegronden zijn alkoofwoningen met wc, keuken, veranda en erkers. In de centrale torenflat past hij als luxe variant tweebeukige plattegronden toe met per etage twee vierkamerwoningen. Aan de Aelbrechtskade bevinden zich pakhuizen en garages, in de paviljoens een restaurant en een autoshowroom.

Aantal kamers: Standaardwoning met vijf kamers: drie kamers (voorkamer – tussenkamer (alkoof) – achterkamer) op de verdiepingen en twee slaapkamers en een berging op de zolder; torenwoning met vier kamers, zonder alkoof.

Woonoppervlakte: circa 70 m2 tot 90 m2.

Constructie / bouwsysteem / materiaalgebruik: Golvend metselwerk geeft plasticiteit aan het gevelbeeld; gele baksteen in kettingverband met betonnen lateien. Deuren en vensters van hout; vensterpuien van paviljoens en kiosken staal.

Restauratie: Van 1999 tot 2006 zijn delen van het complex gerenoveerd en een groot deel gereconstrueerd door Putter Partners, onder leiding van E. Bakema en Z. Zavrel. SH

___
Referenties: 
Maak een stad: Rotterdam en de architectuur van J.H. van den Broek; W. Vanstiphout.    http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Een telefooncel op de Lijnbaan; Jean-Paul Baeten; NAI 1995 p.45-47. Achitectuurgids Rotterdam; P. Groenendijk en P. Vollaard; p.38 en p.41
Wonen-TA/BK 1980-5/6; Moderne Bouwkunst in Nederland 1, 1941; R. Stroink – Ir. J.H. van den Broek, 1981; Architectuur Rotterdam 1890-1945, 1991; Stedenbouw 2006-2; W. Vanstiphout – Maak een stad. Rotterdam en de architectuur van J.H. van den Broek, Rotterdam 2005.

 • Type: Meergezins: beneden/bovenwoning
 • Jaar: 1927
 • Aantal: 168
 • Adres: Rauwenhoffplein 18, 31; Mathenesserplein 3 t/m 18, 76 t/m 88, 91 t/m 97; Aelbrechtskade 62, 74, 75
 • Oppervlakte: 70m2 - 90m2
 • Architect: Broek, J. van den
 • Cliënt: Snoek en Velden, Van der
 • Aannemer: Snoek en Van der Velden
 • Wijk: Nieuwe Westen
 • Project ID: 2.1927.1
 • Periode: Periode 2
 • Nieuwe Westen

  Middelland en het Nieuwe Westen, gebouwd in de eerste decennia van de twintigste eeuw, zijn gemêleerde multiculturele wijken waar statige lanen, drukke winkelstraten, straten met volkswoningbouw en drukke verkeerswegen elkaar afwisselen. Bekende gebouwen in de wijk zijn de HH. Laurentius & Elisabeth Kathedraal, het Gemeentearchief en het 65 meter hoge GEB-gebouw uit 1931, dat lange tijd het hoogste kantoorgebouw van Nederland was. In de wijk woonden veel notabelen, industriëlen, schrijvers en kunstenaars, zoals burgemeester Droogleever Fortuyn, Staluse Pera, Willem van Ravesteyn, Anna Blaman, Hans Sleutelaar, Rien Vroegindeweij en Pim Fortuyn. In de Opzoomerstraat is het fenomeen opzomeren begonnen.

  Lees meer over de wijk Nieuwe Westen

 • Periode 2

  Onder druk van de arbeidersbeweging en het opkomend socialisme wordt in 1901 de Woningwet aangenomen. Hierdoor worden een w.c., drinkwater, riolering, een rookkanaal voor de kachel en ventilatie verplicht. Het duurt nog jaren voor deze wet effect heeft; in Rotterdam worden tot ver in de jaren dertig nog woningen met alkoven (inpandige kamers) gedoogd. De overheid stelt niet alleen regels voor de woningbouw, maar neemt ook zelf initiatieven. In 1916 wordt de Gemeentelijke Woningdienst opgericht met o.a. J.J.P. Oud als architect. De architecten en stedenbouwkundigen van het Nieuwe Bouwen richten hun aandacht vooral op de functionele plattegronden en goedkope woningbouw. Ze experimenteren met moderne materialen als beton, staal en glas en nieuwe concepten als hoogbouw en strokenbouw. Verlichte ondernemers laten tuindorpen bouwen zoals Heijplaat en Vreewijk. Stadsbouwmeester Witteveen heeft een voorkeur voor monumentale stedenbouw met gesloten bouwblokken.
01 / 03