Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Natal

Natal

Bouwgeschiedenis: Frits van Dongen werd in 1984 in een architectenselectie verkozen om het woongebouw Natal in de Afrikaanderwijk te realiseren. Hoewel hij geen enkele ervaring op het gebied van woningbouw kon tonen, kon hij door zijn onconventionele en innovatieve ideeën de opdrachtgever overtuigen. In plaats van de negentiende-eeuwse bouwblokstructuur te hergebruiken ontstond op een kavel van 40 bij 150 meter, waar eerder drie keine bouwblokken hadden gestaan, één slingerend, diagonaal over het terrein geplaatst bouwblok met winkels en openbare ruimte op begane grondniveau en daarboven een verdieping met bergingen en vijf lagen met woningen.

Stedenbouwkundige context: De ‘slinger’ van Natal wordt gevormd door twee spiegel-symmetrische bouwdelen: halverwege verandert het gebouw van convex naar concaaf. Hier ligt ook de overgang van galerijen naar balkons en vice versa: hoewel de buitenste schil – het betonraster – gewoon doorloopt zijn de woningen zo gesitueerd dat de woonkamers en balkons altijd uitkijken op de grotere open ruimte. De kopgevel in het noordoosten vormt met kleine openingen in de betongevel en kleinere woningen de overgang naar de bestaande bebouwing terwijl aan de zuidwestkant grote appartementen liggen met ruime balkons en een prachtig uitzicht. De drie winkelvolumes op de begane grond verwijzen naar de oude bebouwingsstructuur; de gevels volgen aan de Kaapstraat de bestaande rooilijn en aan de Paul Krugerstraat de colonnades van het gebouw. 

Ontsluiting:
Buiten het gebouw zijn twee lifttorens geplaatst die de galerijen ontsluiten en zo het raster van de ‘slinger’ niet onderbreken. Hieraan liggen portieken die telkens twee (derde woonlaag) respectievelijk vier woningen (eerste/tweede en vierde/vijfde woonlaag) ontsluiten. Daardoor is het mogelijk dat galerijen soms over de hoogte van twee verdiepingen lopen. Deze aspecten en de gekromde vorm van het gebouw dragen bij aan een betere sociale controle.

Voorzieningen: De woningen bestaan uit een kern waarin keuken, badkamer en toilet zijn opgenomen. Een woning kan zo noordoost of zuidwest georiënteerd zijn.

Aantal kamers: Er zijn woningen met twee, drie, vier of vijf kamers.
Woonoppervlakte: De oppervlakte varieert van 60 m² tot 98 m².
Constructie: Het gebouw bestaat uit een betonconstructie. Voor de woningen werden beukmaten van 6 – 3 – 6 meter toegepast. Het betonraster van de buitenkant heeft een ritme van 5,40 meter, los van de maten van de gebouwstructuur. De binnengevels zijn van glas en gekleurde gevelpanelen waarbij elk kamertype een eigen kleurcode heeft. JG

___
referenties:
de Architect 1991-1; Architectuur in Nederland. Jaarboek 1990-1991; Bauwelt 1998-38; Architectuur Rotterdam 1970-1995, 1995

 • Type: Meergezins: galerijwoning
 • Jaar: 1985
 • Aantal: 100
 • Adres: Paul Krugerstraat 91-222
 • Oppervlakte: 60m2 - 98m2
 • Architect: Dongen, F. van (De Architekten Cie.)
 • Cliënt: Stichting voor Volkshuisvesting Tuinstad Zuidwijk (STZ)
 • Aannemer: Vorm, Van der
 • Wijk: Afrikaanderwijk
 • Project ID: 4.1985.4
 • Periode: Periode 4
 • Afrikaanderwijk

  De Afrikaanderwijk is rond 1900 gebouwd voor het huisvesten van havenarbeiders. In het centrum van de wijk ligt het grote Afrikaanderplein. Het was één van de eerste wijken van Nederland waar een meerderheid van de bevolking van allochtone afkomst was. Vanaf 1970 is de wijk een proeftuin van de stadsvernieuwing.
 • Periode 4

  Als reactie op de grootschaligheid en de ongezelligheid van de functionele stad propageert een nieuwe generatie architecten kleinschalige, gevarieerde architectuur. Bewoners protesteren tegen de aanleg van grote infrastructurele ingrepen en de sloop van oude wijken rond het centrum. Gesteund door het nieuwe college onder leiding van burgemeester Van der Louw en wethouder Van der Ploeg wordt vanaf 1974 de stadsvernieuwing krachtig ter hand genomen en gewerkt aan het weer gezellig maken van de binnenstad. Onder het motto "Bouwen voor de buurt" wordt met behoud van de bestaande verkaveling en een voorkeur voor renovatie sociale woningbouw met betaalbare huren gerealiseerd. Een nieuwe generatie architecten als Mecanoo en DKV geeft geïnspireerd op het Nieuwe Bouwen de stadsvernieuwingsarchitectuur nieuwe impulsen. Met de economische groei en een nieuw elan bij stadsbestuur en gemeentelijke diensten wordt het centrum in de jaren tachtig attractiever gemaakt.
01 / 01
01 / 03