Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Nooddorp Landzicht

Nooddorp Landzicht

Bouwgeschiedenis: Tijdens het bombardement op Rotterdam verloren veel inwoners hun huis. Het Regeeringscommissariaat voor den Wederopbouw in Den Haag stelde zich de taak zo snel mogelijk nieuwe huisvesting te verzorgen. Dat leidde tot de bouw van een aantal nooddorpen. De nooddorpen waren als tijdelijke huisvesting bedoeld, met een levensduur van circa 15 jaar. Maar 70 jaar, en de nodige renovaties later, is Landzicht toch behouden gebleven. 

Stedenbouwkundige context: In het nooddorp Landzicht werden 200 eengezinswoningen gebouwd, verdeeld over tien stroken aan vijf rechte straten. Deze simpele stedenbouwkundige opzet was in de oorlog voor de joodse bewoners een ramp; in de kleine woningen, midden in de polder, was tijdens de razzia‘s nergens mogelijkheid om te schuilen. Ruim 50 mensen werden opgepakt; op het oorlogsmonument op het Saenredamplein staan de namen van de slachtoffers. Binnen de uniforme straten zijn vier types ontworpen; 160 woningen met twee of drie slaapkamers, 38 woningen met vier slaapkamers, waarbij de woning via de keuken is ontsloten en twee woningen met een winkelruimte. 

Aantal kamers: Landzicht bestaat uit drie-, vier- en vijfkamerwoningen.
Woonoppervlakte: Driekamerwoning 38 m2, vierkamerwoning: 42 m2, vijfkamerwoning 49 m2.
Voorzieningen: In 1965 is, tegen een kleine huurverhoging, aan de bewoners de mogelijkheid geboden om een douche in de keukenkast te laten bouwen. Tegelijk zijn er schuurtjes bijgebouwd.
Constructie / bouwsysteem / materiaalgebruik: De woningen zijn gebouwd op een doorgaande betonfundering, met wat verzakking als gevolg. Wegens gebrek aan materialen zijn de muren opgetrokken uit schoongebikte baksteen uit het oorlogspuin. De gevel is bekleed met gasbetonblokken, later is de gevel gestuct. Bijzonder waren de schokbetonnen kozijnen, die later vervangen zijn door hout en kunststof. De daken zijn ook uitgevoerd  in beton en oorspronkelijk afgewerkt met rode pannen. FB

 

 • Type: Eengezins: rijtjeswoning
 • Jaar: 1942
 • Aantal: 200
 • Adres: Landzicht-, Rhijnburg-, Delfland-, Schieland- en Verlaatstraat
 • Oppervlakte: 38m2 - 49m2
 • Architect: Sutterland, H.
 • Cliënt: Regeeringscommissariaat voor den wederopbouw
 • Aannemer: Hannink
 • Wijk: Overschie
 • Project ID: 3.1942.1
 • Periode: Periode 3
 • Overschie

  De Schie werd in de dertiende eeuw een belangrijke transportroute over water met het binnenland. De gemeente Overschie is in augustus 1941 door Rotterdam geannexeerd. Er werd direct gestart met de wederopbouw, gebruik makend van nieuwe materialen, technieken en prefab-methoden om de bouwtijd te versnellen. De oude dorpskern van Overschie is intact gebleven.
 • Periode 3

  Bij het bombardement van Rotterdam in 1940 worden 24.000 huizen verwoest en raken ruim 80.000 mensen dakloos. Tijdens de oorlogsjaren staat de bouw vrijwel stil. Tijdens de Wederopbouw is de woningnood volksvijand nummer één. Om snel te kunnen bouwen wordt er gekozen voor industriële bouwmethoden. Op 8 november 1962 wordt de miljoenste naoorlogse woning in Nederland opgeleverd. Uitgangspunt bij de naoorlogse stedenbouw is de scheiding van de functies wonen, werken en recreëren. Door de open stedenbouw verbeteren de bezonning en lichttoetreding van de woningen. Er is veel openbaar groen en een voorkeur voor collectieve groenvoorzieningen. Onder leiding van de gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting wordt een ring van uitbreidingswijken rond het centrum gerealiseerd. Het centrum is vooral bestemd voor kantoren, winkels en recreatieve voorzieningen. De woningbouw wordt eind jaren zestig steeds grootschaliger met vooral vierhoog etagewoningen en galerijflats.
01 / 02
01 / 02