Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Oleanderbuurt

Oleanderbuurt

Bouwgeschiedenis: Ter gelegenheid van de viering van 650 jaar Rotterdam in 1990 organiseerde de gemeente Rotterdam de manifestatie Stadstimmeren.De Dienst Stadsontwikkeling verstrekte hiervoor in 1988 eenentwintig studieopdrachten aan Rotterdamse architectenbureaus. Groosman Partners maakte een studie voor de Oleanderbuurt, onderdeel van de tussen 1910 en 1922 tot stand gekomen wijk Bloemhof. Het plangebied had een gesloten karakter met lange smalle geknikte straten; groen en speelruimte ontbraken. De stedenbouwkundige en sociale tekortkomingen bleken met alleen renovatie niet meer op te lossen. Om het negatieve imago van de buurt te keren werd daarom besloten tot volledige herstructurering en sloop/nieuwbouw. Binnen deze woonbuurt stonden zes bouwblokken met 800 woningen. Deze werden gesloopt en vervangen door 340 woningen (zie verkavelingstekeningen oud en nieuw). De nieuwbouwwoningen vertonen een grote variatie. In de gebogen woonblokken aan het plein en in de woontoren zijn ruim 300 galerij- en corridorwoningen gerealiseerd. De overige woningen in de aanliggende straten en hoven bestaan uit maisonnettes in drie en vier lagen en eengezinswoningen. Er is veel moeite gedaan om de woningen een eigen voordeur aan de straat te geven. Opvallend is het ontbreken van het standaardtype van de stadsvernieuwing: de portieketagewoning. De meeste woningen zijn zodanig ingedeeld dat woonkamer en keuken onafhankelijk van elkaar kunnen worden bereikt, zodat deze ook bruikbaar zijn voor andere culturen.

Stedenbouwkundige context:  Het ontwerp berust op twee uitgangspunten: het verbeteren van de ruimtelijke structuur en het ombuigen van de homogene bevolkingsamenstelling naar een meer heterogene. Ook in de nieuwe structuur blijft de Oleanderbuurt een eenheid: de gerenoveerde randbebouwing en de nieuwbouw vertonen een logische samenhang. Het eigen stedelijk karakter blijft gehandhaafd en het centrale Oleanderplein vormt het nieuwe hart van de buurt; verder zijn er nog twee kleinschalige buitenruimtes. Onder het plein bevindt zich een parkeergarage. Door het gehele plan loopt een voetgangersroute via grote poorten in de bouwblokken, vanaf de Odastraat via het Oleanderplein naar de Salviahof.

Woningen:
De galerijwoningen (C) in vier bouwlagen op een onderbouw zijn ruime driekamerwoningen met een oppervlakte van 87 m2; de woningentrees en balkons liggen verdiept binnen het bouwblok.

De corridorwoningen (D) in zeven lagen op een onderbouw zijn eveneens ruime driekamerwoningen met een oppervlakte van 64 m2. Deze zijn bedoeld voor oudere bewoners. Daarvoor zijn brede gangen gemaakt en er is een eigen recreatieruimte voor gemeenschappelijke activiteiten. 

De boven/benedenwoningen (A + B) zijn gestapelde maisonnettes in vier bouwlagen en een-op-twee stapeling in drie bouwlagen; hier zijn vooral grotere woningen met vier en vijf kamers met een oppervlakte van 84 tot 90 m2.

Voorzieningen: Onder de gebogen blokken C en de toren D liggen algemeen verhuurbare ruimtes voor bedrijfjes en kantoren en een buurthuis met een totale oppervlakte van  3400 m2. Onder het Oleanderplein ligt een parkeergarage met 60 plaatsen.

Constructie: De bouw is gerealiseerd in een gietbouw betonskelet, inclusief de parkeergarage. De gevelinvulling is van baksteen in diverse kleuren; raam- en deurkozijnen zijn van hout. AvW

___
referenties:
‘Stadstimmeren, de vernieuwing van de Rotterdamse stadsvernieuwing’; ‘Stadsvernieuwing als Laboratorium’,  uitgave Gemeente Rotterdam, 1990.
http://www.gp.nl/projecten/1/wonen/57/olea-bloemhof/readmore

 • Type: Combinatie van meerdere typen
 • Jaar: 1993
 • Aantal: 340
 • Adres: Oleanderstraat, Oleanderplein, Maretakstraat e.o.
 • Oppervlakte: 64m2 - 90m2
 • Architect: Groosman Partners
 • CliĆ«nt: Vestia
 • Aannemer: Bouwcombinatie Olea vof (BAM en Bontebal)
 • Wijk: Bloemhof
 • Project ID: 5.1993.7
 • Periode: Periode 5
 • Bloemhof

 • Periode 5

  De overheid trekt zich terug uit de woningbouw en laat die over aan marktpartijen. Na jarenlange focus op stadsvernieuwing en sociale woningbouw verschuift de aandacht naar luxe appartementen en gezinswoningen voor hogere inkomens. In het centrum en op de Kop van Zuid worden vooral luxe woontorens gebouwd; in buitenwijken grondgebonden woningen voor jonge gezinnen. In de architectuur wordt meer rekening gehouden met de wensen van de consument. Dit vertaalt zich helaas vaak in traditionele baksteenarchitectuur en weinig vernieuwende lifestyle-concepten. Het Wilde Wonen en welstandsvrij bouwen komen moeilijk van de grond. Voormalige haven- en industriegebieden nabij het centrum komen vrij voor woningbouw en bestaande gebouwen worden herbestemd tot woningen. De naoorlogse woonwijken zijn aan grootscheepse vernieuwing toe. Voor nieuwe doelgroepen als senioren, jongeren en allochtonen wordt passende woningbouw ontwikkeld. Duurzaamheid en veiligheid zijn nieuwe thema's.
01 / 01
01 / 12