Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Oost-Sidelinge

Oost-Sidelinge

Bouwgeschiedenis: De voormalige gemeente Overschie werd na de oorlog ingezet als nieuwe woonwijk voor inwoners uit de verwoeste binnenstad. Uiteindelijk vestigden zich er met name arbeiders die werkzaam waren in de Spaanse Polder. Om snel te kunnen bouwen met zo weinig mogelijk geschoolde arbeiders werd veelal montagebouw toegepast, mede door gebrek aan traditionele bouwmaterialen. Minimale woninggrootte en de aanleg van grote uniforme bouwcomplexen drukten bovendien de bouwkosten. Deze blokken langs de snelweg beschikken over vier of vijf portieken en strekken zich uit over vier woonlagen met bergingen in het onderhuis. Aan de portieken worden telkens acht woningen ontsloten. Kleine twee- en driekamerwoningen zijn respectievelijk drie en vier modules van 2.45 m. breed. Plattegronden zijn gespiegeld ten opzichte van het trappenhuis. De woning wordt gesplitst door een gang over de gehele breedte met op het eind een ingebouwde gangkast. Aan de voorzijde van de woning ligt de woonkamer en een slaapkamer, achter de keuken met klein balkon, natte cel en een of twee slaapkamers.

Stedenbouwkundige context:
Vanwege de aanleg van het vliegveld Zestienhoven werd de maximale bouwhoogte in Kleinpolder-Oost gesteld op vier bouwlagen. De portieketagewoningen aan de Oost-Sidelinge zijn ondergebracht in vier langgerekte bouwstroken, parallel aan de A13. Rond de Zouteveenstraat in Kleinpolder-Oost hebben de architecten een vrijwel identiek bouwcomplex van 520 portiekwoningen gerealiseerd met hetzelfde bouwsysteem.

Voorzieningen
: De bergingen zijn ondergebracht in de kelder.

Woonoppervlakte: De vierkamerwoning meet 75 m2.
Constructie: Bij de toegepaste systeembouw van N.V. Systeembouw zijn systeemplaten toegepast van schokbeton (N.V. Schokbeton, Kampen). De prefab spant- en gevelelementen, vloer- en dakplaten zijn met beugels vastgeklemd. Bij de renovatie zijn nieuwe geluidswerende kozijnen geplaatst en is de isolatie en de ventilatie verbeterd. JvG

___
referenties:
S. de Ridder – Overschie in vroeger tijden deel 1, Oostvoorne 2000 p. 78 (foto); Rotterdam Bouwt 1949/50-7/8 p. 12

Het Vrije Volk van 12 juli 1948  
Montagewoningen in Overschie
Een nieuw plan voor woningbouw heeft de gemeenteraad bereikt. Het omvat 144 woningen, waarvan de bouw wordt uitgevoerd in schokbeton volgens het systeem ≥Wijmer en Breukelman”, waarbij alle elementen van gevels, vloeren en kolommen van te voren gefabriceerd worden, met uitzondering van de separatiemuren, die in baksteen worden opgetrokken. Voor de woongedeelten worden houten dekvloeren aangebracht. Het geheel wordt afgedekt met een plat dak.
Het plan, dat ontworpen is op een terrein langs de Rijksweg, begrensd door de Oost-Sidelinge en de Ludolf de Jonghstraat, omvat twee blokken met in totaal 18 dubbele panden, geheel omringd door een gemeenschappelijke tuin, die van de openbare weg door een hegbeplanting is gescheiden. 

 

 • Type: Meergezins: portiekwoning
 • Jaar: 1948
 • Aantal: 144
 • Adres: Oost-Sidelinge 17-87
 • Oppervlakte: 75m2
 • Architect: Wijmer & Breukelman
 • Cliënt: Gemeentelijke Woningstichting (GWS)
 • Aannemer: Waning, Van i.s.m. NV "Schokbeton"
 • Wijk: Overschie
 • Project ID: 3.1948.1
 • Periode: Periode 3
 • Overschie

  De Schie werd in de dertiende eeuw een belangrijke transportroute over water met het binnenland. De gemeente Overschie is in augustus 1941 door Rotterdam geannexeerd. Er werd direct gestart met de wederopbouw, gebruik makend van nieuwe materialen, technieken en prefab-methoden om de bouwtijd te versnellen. De oude dorpskern van Overschie is intact gebleven.
 • Periode 3

  Bij het bombardement van Rotterdam in 1940 worden 24.000 huizen verwoest en raken ruim 80.000 mensen dakloos. Tijdens de oorlogsjaren staat de bouw vrijwel stil. Tijdens de Wederopbouw is de woningnood volksvijand nummer één. Om snel te kunnen bouwen wordt er gekozen voor industriële bouwmethoden. Op 8 november 1962 wordt de miljoenste naoorlogse woning in Nederland opgeleverd. Uitgangspunt bij de naoorlogse stedenbouw is de scheiding van de functies wonen, werken en recreëren. Door de open stedenbouw verbeteren de bezonning en lichttoetreding van de woningen. Er is veel openbaar groen en een voorkeur voor collectieve groenvoorzieningen. Onder leiding van de gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting wordt een ring van uitbreidingswijken rond het centrum gerealiseerd. Het centrum is vooral bestemd voor kantoren, winkels en recreatieve voorzieningen. De woningbouw wordt eind jaren zestig steeds grootschaliger met vooral vierhoog etagewoningen en galerijflats.