Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Oostmolenwerf

Oostmolenwerf

Bouwgeschiedenis: Het gebouw won in 1994 de Rotterdamse Bouwkwaliteitsprijs. De jury schreef: ‘Uit de welstandsbeoordeling kwam naar voren dat het plan in alle opzichten een verrijking is voor de stad. Naderbij gekomen valt op hoe fraai dit project in zijn onderdelen in de situatie is ingebed. Zo valt de parkeergarage nauwelijks op. Alleen een heldere lichtkoepel steekt boven een stedelijk plein uit. De opbouw is interessant, spannend zelfs, doordat de zware bovenbouw zich zo verzelfstandigt t.o.v. het geheel.’ Het vrijstaande gebouw van zestien verdiepingen bevat 86 appartementen. De appartementen hebben een ruime plattegrond met uitzicht in alle richtingen. De woningen zijn gesitueerd aan weerszijden van een middengang. Deze middengang is ruim en licht; daglicht dringt aan beide uiteinden van de gang binnen. Op de zevende tot en met de elfde verdieping zijn de twee middelste woningen weggelaten, waardoor het gebouw een ‘gat’ heeft en de glazen gang van buitenaf zichtbaar is geworden. De kopgevels zijn gelijkvormig. De glazen verticale lijn gevormd door de ramen van de gangen en het trappenhuis, geeft het gebouw een slank beeld. De verticaliteit is versterkt doordat aan weerszijden van deze lichtstreep balkons zijn geplaatst; de terracotta elementen van voor- en achtergevel worden zo als schijven ervaren.

Stedenbouwkundige context: De Oostmolenwerf is in de stedenbouwkundig opzet van het Oostplein een scharnierpunt binnen de stad. De hoge, vrijstaande toren vervult de rol van landmark. Het gebouw geeft van alle zijden een interessant en markant beeld.

Voorzieningen:  Op de begane grond bevinden zich bedrijfsruimtes. Er is een parkeerkelder.

Woonoppervlakte: Gemiddeld 71 m2 woonoppervlakte.
Constructie: Gewapend betonnen wanden en vloeren; gevels in terracotta elementen. PPdV

 • Type: Meergezins: torenwoning
 • Jaar: 1993
 • Aantal: 86
 • Adres: Admiraliteitskade 150-235
 • Oppervlakte: 71m2
 • Architect: Pauw + Penningdevries Architekten
 • Cliënt: ABP Onroerend Goed
 • Aannemer: Wilma Bouw
 • Wijk: Struisenburg
 • Project ID: 5.1993.6
 • Periode: Periode 5
 • Struisenburg

 • Periode 5

  De overheid trekt zich terug uit de woningbouw en laat die over aan marktpartijen. Na jarenlange focus op stadsvernieuwing en sociale woningbouw verschuift de aandacht naar luxe appartementen en gezinswoningen voor hogere inkomens. In het centrum en op de Kop van Zuid worden vooral luxe woontorens gebouwd; in buitenwijken grondgebonden woningen voor jonge gezinnen. In de architectuur wordt meer rekening gehouden met de wensen van de consument. Dit vertaalt zich helaas vaak in traditionele baksteenarchitectuur en weinig vernieuwende lifestyle-concepten. Het Wilde Wonen en welstandsvrij bouwen komen moeilijk van de grond. Voormalige haven- en industriegebieden nabij het centrum komen vrij voor woningbouw en bestaande gebouwen worden herbestemd tot woningen. De naoorlogse woonwijken zijn aan grootscheepse vernieuwing toe. Voor nieuwe doelgroepen als senioren, jongeren en allochtonen wordt passende woningbouw ontwikkeld. Duurzaamheid en veiligheid zijn nieuwe thema's.
01 / 03