Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Oranjeboomstraat

Oranjeboomstraat

Bouwgeschiedenis: De Oranjeboomstraat werd in 1884 aangelegd als een brede boulevard met door een bomenrij gescheiden rijbanen met tramrails en brede trottoirs met bomen. De bebouwing kenmerkte zich door de voor de negentiende eeuw typische driedeling in de gevelopbouw: plint, bovenbouw en dak verschilden duidelijk van elkaar door lijst- en lofwerk en/of verschillende materialen. In 1974 werd Feijenoord aangewezen als stadsvernieuwingsgebied. Nadat in een eerste fase voorzichtig werd begonnen met het opknappen van gebouwen stond begin jaren tachtig sloop en vervangende nieuwbouw centraal.

Stedenbouwkundige context: Het ontwerp voor de Oranjeboomstraat en Persoonshaven ontstond met respect voor de historische panden en in samenwerking van verschillende partijen. Architect, opdrachtgever, bewonersorganisatie en gemeentelijke diensten hebben over de mogelijkheden van woningtypologiën, indeling, stapelingen en afwerking gediscussieerd. De blokken zijn opgebouwd uit grondgebonden vierkamermaisonnettes met daarboven driekamermaisonnettes. De einden van de stroken bieden verder ruimte aan tweekamerwoningen.

Ontsluiting: De grondgebonden woningen worden via een kleine trap met de voordeur aan de Oranjeboomstraat of Persoonshaven ontsloten. Dit was noodzakelijk omdat het gebied buitendijks ligt. De bovenste maisonnettes zijn via een portiek en een galerij aan de tuinzijde bereikbaar.

Voorzieningen: De grondgebonden woningen hebben een inpandige berging die via de tuin bereikbaar is. De bergingen van de driekamermaisonnettes zijn in de koppen van de gebouwen opgenomen. Op de blinde gevelvlakken t.p.v. de bergingen zijn kunstwerken aangebracht, bestaande uit verschillend gekleurde tegels die naar de plattegronden verwijzen.

Aantal kamers: Drie- en vierkamermaisonnettes en tweekamerwoningen.
Woonoppervlakte: De woonoppervlaktes liggen tussen 57 m² en 95 m².
Constructie / bouwsysteem / materiaalgebruik: De gebouwen zijn gerealiseerd in ter plaatse gestort beton d.m.v. tunnelkisten waarbij de consoles voor de balkons op de derde verdieping meegestort zijn. Om stabiliteitsredenen zijn ook de eindportieken op de begane grond en eerste verdieping in beton uitgevoerd. De materialisatie is typisch voor woningbouwprojecten uit deze tijd: geprefabriceerde betonelementen voor trappen, banden en balkons. De gevels zijn opgebouwd uit kalkzandsteen, isolatie en zwart respectievelijk geel baksteen metselwerk. De kozijnen zijn van witgeschilderd meranti. JG

 

 • Type: Meergezins: galerijwoning
 • Jaar: 1990
 • Aantal: 80
 • Adres: Oranjeboomstraat 182-200 en Persoonhaven
 • Oppervlakte: 57m2 - 95m2
 • Architect: Pauw + Penningdevries Architekten
 • Cliënt: Stichting Volkswoningen
 • Aannemer: Volker Bouwmaatschappij
 • Wijk: Feijenoord, Entrepot
 • Project ID: 4.1990.3
 • Periode: Periode 4
 • Feijenoord, Entrepot

 • Periode 4

  Als reactie op de grootschaligheid en de ongezelligheid van de functionele stad propageert een nieuwe generatie architecten kleinschalige, gevarieerde architectuur. Bewoners protesteren tegen de aanleg van grote infrastructurele ingrepen en de sloop van oude wijken rond het centrum. Gesteund door het nieuwe college onder leiding van burgemeester Van der Louw en wethouder Van der Ploeg wordt vanaf 1974 de stadsvernieuwing krachtig ter hand genomen en gewerkt aan het weer gezellig maken van de binnenstad. Onder het motto "Bouwen voor de buurt" wordt met behoud van de bestaande verkaveling en een voorkeur voor renovatie sociale woningbouw met betaalbare huren gerealiseerd. Een nieuwe generatie architecten als Mecanoo en DKV geeft geïnspireerd op het Nieuwe Bouwen de stadsvernieuwingsarchitectuur nieuwe impulsen. Met de economische groei en een nieuw elan bij stadsbestuur en gemeentelijke diensten wordt het centrum in de jaren tachtig attractiever gemaakt.
01 / 03