Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Peperklip

renovatie

Peperklip

Renovatie: Het is vooral de geïsoleerde ligging van het complex geweest die er de eerste tien jaar voor heeft gezorgd dat er geen sociale betrokkenheid van bewoners bij complex en omgeving is ontstaan. Er was ook geen sprake van bewonersinspraak in de ontwerpfase, omdat er nog geen bewoners waren. Na oplevering werden bewoners, veelal van buitenlandse afkomst en met een kleine beurs, in het blok geplaatst. Velen konden er, onder meer vanwege de grootschaligheid, niet aarden. Het Gemeentelijk Woningbedrijf Rotterdam heeft eind jaren tachtig het gebouw overgedaan aan marktpartij STZ. In 1992 is er met het aanstellen van een derde marktpartij en woningbouwer SVW een plan van aanpak gemaakt, waarbij de Peperklip door STZ is gerenoveerd in samenwerking met drie woningbouwcorporaties die de kosten voor hun rekening zouden nemen.

Het renovatieplan hield in dat:
– het aantal stalen tuinbergingen werd gehalveerd en vervangen door hout en de oppervlakte werd verkleind van 6 naar 3,5 m2;
– bergingen in de koppen werden vervangen door bedrijfsruimte;
– drie van de acht poorten naar de binnenplaats zijn dichtgezet met bergingen en vijf zijn verhoogd en met een glazen pui dichtgezet;
– afwerkingen van trappenhuizen en hang- en sluitwerk is verbeterd;
– complex werd geschilderd en ontsmet (duiven);
– huren HAT-eenheden werden bijgesteld t.o.v. de kwaliteit voor een betere prijskwaliteitsverhouding;
– tien MIVA-woningen op de begane grond werden bergingen en bedrijfsruimtes.

Op sociaal gebied is:
– het toewijzingsbeleid i.s.m. de corporaties en gemeente  vastgesteld (waaronder het niet verplicht plaatsen van urgenten en het verhuren van een vijfkamermaisonnette aan een tweepersoonshuishouden);
– er een kantoortje voor een huismeester ingericht;
– zijn in het huurcontact bepalingen opgenomen over  schotelantennes, dichtzetten van loggia’s, het uitlaten van honden, plaatsen van tuinhekken, lawaai en vandalisme. LvZ

___

referenties: 
Renovatie & Onderhoud 1995-12; M. Wallinga – Een tweede jeugd voor de Peperklip, 1995

 • Type: Bijzonder: superblok
 • Jaar: 1994
 • Aantal: 548
 • Adres: Stootblok, Rosestraat
 • Oppervlakte: 35m2 - 115m2
 • Architect: De Architekten Cie.
 • Cliënt: STC
 • Aannemer: Vorm, Van der
 • Wijk: Feijenoord, Entrepot
 • Project ID: 4.1981.2
 • Periode: Periode 5
 • Feijenoord, Entrepot

 • Periode 5

  De overheid trekt zich terug uit de woningbouw en laat die over aan marktpartijen. Na jarenlange focus op stadsvernieuwing en sociale woningbouw verschuift de aandacht naar luxe appartementen en gezinswoningen voor hogere inkomens. In het centrum en op de Kop van Zuid worden vooral luxe woontorens gebouwd; in buitenwijken grondgebonden woningen voor jonge gezinnen. In de architectuur wordt meer rekening gehouden met de wensen van de consument. Dit vertaalt zich helaas vaak in traditionele baksteenarchitectuur en weinig vernieuwende lifestyle-concepten. Het Wilde Wonen en welstandsvrij bouwen komen moeilijk van de grond. Voormalige haven- en industriegebieden nabij het centrum komen vrij voor woningbouw en bestaande gebouwen worden herbestemd tot woningen. De naoorlogse woonwijken zijn aan grootscheepse vernieuwing toe. Voor nieuwe doelgroepen als senioren, jongeren en allochtonen wordt passende woningbouw ontwikkeld. Duurzaamheid en veiligheid zijn nieuwe thema's.
01 / 02
01 / 03