Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Puntegale

transformatie

Puntegale

Bouwgeschiedenis: De bouw van het Belastinggebouw is in 1939 gestart, maar pas na de oorlog voortgezet. Het aantal verdiepingen is toen verdubbeld. Het verschil in verdiepinghoogte is aan de buitenzijde te zien aan de hoogte van de raampartijen. Begin jaren negentig werd gestart met de bouw van een nieuw belastingkantoor op de Kop van Zuid. Het gebouw werd aangekocht door Stadswonen. Vanwege het tekort aan parkeerplaatsen was een kantoorfunctie niet mogelijk, maar het kon niet worden gesloopt vanwege de status als rijksmonument. De corporatie Stadswonen, die voortkomt uit de Stichting Studentenhuisvesting Rotterdam, had ervaring met herbestemming voor studenten en starters, een doelgroep die de gemeente graag wilde binden aan de stad. Het parkeerprobleem was hiermee opgelost. Andere eisen van de opdrachtgever aan de architect waren onder meer de (toen nog niet verplichte) toegankelijkheid, differentiatie aan woningtypes, een flexibele indeling en maatregelen betreffende duurzaam bouwen.

Stedenbouwkundige context: Omdat niet voor alle ruimten aan de geluidsnorm voor wonen kon worden voldaan, zijn er vooral aan de Westzeedijkzijde kantoorruimtes aan het programma toegevoegd. De verdiepingshoogte (5,40 meter) van de eerste drie lagen is gebruikt om door middel van een tussenvloer maisonnettes te realiseren.

Ontsluiting:
Alle woningen en kantoren worden ontsloten via corridors die uitkomen in de centrale hal.

Voorzieningen: Collectieve buitenruimte, stadsverwarming (basistemperatuur 19˚), zonnecollectoren en warmteterugwinning. De oorspronkelijke paternosterlift is behouden, maar niet in gebruik.

Oppervlakte en aantal kamers: In totaal zijn er 80(!) verschillende woningtypen van een-, twee-, drie- en vierkamerwoningen met een oppervlakte vanaf 29 tot 117 m2. Een tiental driekamerwoningen heeft bedrijfsruimte aan huis met een totale oppervlakte van max. 137 m2.
Constructie: Het bestaande gebouw is gebaseerd op een stramien van 5 m (kolommen) bij 15 m (diepte). De stalen kozijnenprofielen zijn vervangen door aluminium. De invulling is voornamelijk in houtskeletbouw uitgevoerd. LvZ

___
referenties:
Duurzaam Bouwen 1999-2; Thuis in Rotterdam, 2001; Th. van der Voordt (red.), Transformatie van Kantoorgebouwen, 2006

 • Type: Meergezins: corridorwoning
 • Jaar: 1998
 • Aantal: 201
 • Adres: Puntegaalstraat 5-489
 • Oppervlakte: 29m2 - 137m2
 • Architect: Jong & Bokstijn, De
 • Cliënt: Stichting Stadswonen
 • Aannemer: Moeskops Bouwbedrijf bv
 • Wijk: Delfshaven
 • Project ID: 5.1998.1
 • Periode: Periode 5
 • Delfshaven

 • Periode 5

  De overheid trekt zich terug uit de woningbouw en laat die over aan marktpartijen. Na jarenlange focus op stadsvernieuwing en sociale woningbouw verschuift de aandacht naar luxe appartementen en gezinswoningen voor hogere inkomens. In het centrum en op de Kop van Zuid worden vooral luxe woontorens gebouwd; in buitenwijken grondgebonden woningen voor jonge gezinnen. In de architectuur wordt meer rekening gehouden met de wensen van de consument. Dit vertaalt zich helaas vaak in traditionele baksteenarchitectuur en weinig vernieuwende lifestyle-concepten. Het Wilde Wonen en welstandsvrij bouwen komen moeilijk van de grond. Voormalige haven- en industriegebieden nabij het centrum komen vrij voor woningbouw en bestaande gebouwen worden herbestemd tot woningen. De naoorlogse woonwijken zijn aan grootscheepse vernieuwing toe. Voor nieuwe doelgroepen als senioren, jongeren en allochtonen wordt passende woningbouw ontwikkeld. Duurzaamheid en veiligheid zijn nieuwe thema's.
01 / 01
01 / 01