Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Rembrandtstraat

Rembrandtstraat

Bouwgeschiedenis: De stedenbouwkundige structuur van het Oude Noorden wordt gekenmerkt door een stratenpatroon met gesloten bouwblokken. Vanwege de slechte kwaliteit van het bouwblok op deze locatie is besloten tot nieuwbouw. Door de aanwezigheid van allerlei loodsen en een meubelfabriek op het binnenterrein was het niet mogelijk dit project in één keer te bouwen. De gekozen oplossing en architectuur bleek toepasbaar in meerdere wijken in Rotterdam. Zo is de architect gevraagd om een zelfde soort bouwblok in het Oude Westen te ontwerpen, zie het Gaffelblok

Stedenbouwkundige context: Binnen de drie à vier lagen die het bestemmingsplan toeliet, bestond grote voorkeur voor portieketagewoningen van verschillende grootte en voor maisonnettes. Door deze bovenop te plaatsen kon een extra daketage worden benut als slaaplaag met een interne trap. De woonetage kon hierdoor tevens binnen de toenmalige ‘liftgrens’ blijven. Een portiek heeft twee driekamerwoningen per etage (negen tot elf woningen per portiek) inclusief  drie maisonnettes; deze hebben vier of vijf kamers. De middelste maisonnette is omgekeerd, zodat de volledige woonlaag op de daketage ligt met dakterrassen. De sociale controle is optimaal geregeld doordat alle woonkamers aan de straatzijde liggen en de begane grond volledig is bezet met woningen.

Ontsluiting: Bij alle portieken liggen de toegangen tot de trappenhuizen aan de straat, afgesloten met een ingangspui. De portieken zijn aan voor- en achtergevel uitgebouwd, wat een markering geeft in de lange straatwand.

Voorzieningen: Alle bergingen zijn in het afsluitbare binnenterrein geplaatst. De woonkamers zijn voorzien van een Frans balkon. Er zijn speciale hoekwoningen met een balkon aan de straat. In de standaardsituatie ligt het balkon aan de achter- tevens keukenzijde. Het parkeren vindt plaats in de straat; op het afsluitbare binnenterrein is een parkje/speelterreintje.

Constructie: In die tijd (1978) waren door de gemeentelijke dienst Volkshuisvesting de zgn. ontwerpregels nieuwbouw oude wijken opgesteld. De bedoeling hiervan was efficiënte en flexibele woningcasco’s te ontwerpen die in zoveel mogelijk open gaten in de wijk zouden passen. Architecten werd verzocht om hiermee rekening te houden om de bouwstroom per project te vergroten en daardoor de kosten te verlagen. Dit project is daar een voorbeeld van. 

Constructie: De portieken zijn opgebouwd uit drie gelijke cascomaten van 5,10 meter. De middenbeuk is als afbouw in twee delen gesplitst; in één deel ligt de trapontsluiting aan de straat. De portiekingangsmuur is wit gestuukt. De gevels zijn van rode baksteen met houten kozijnen. AvW

 • Type: Meergezins: portiekwoning
 • Jaar: 1980
 • Aantal: 85
 • Adres: Rembrandtstraat 47-107
 • Oppervlakte: 75m2
 • Architect: Wijngaarden, A. van
 • Cli├źnt: Combinatie, Woningstichting De
 • Aannemer: Bouwmij Gouda
 • Wijk: Oude Noorden
 • Project ID: 4.1979.6
 • Periode: Periode 4
 • Oude Noorden

  Het Oude Noorden is de grootste stadsvernieuwingswijk van Rotterdam, maar heeft toch een dorps karakter. De wijk is in de tweede helft van de negentiende eeuw ontstaan tussen de Rotte, de vaarroute vanuit het polderland naar het centrum en de Bergweg, de oude kade naar Hillegersberg. Roemruchte Rotterdammers zijn in deze wijk geboren, zoals de schilder Willem de Kooning, de voetballers Coen Moulijn en Wim Jansen en de televisiepresentator Wilfried de Jong. In 1975 is de stadsvernieuwing begonnen in deze veelkleurige wijk met een interessante stedenbouwkundige geschiedenis.

  Lees meer over de wijk Oude Noorden

 • Periode 4

  Als reactie op de grootschaligheid en de ongezelligheid van de functionele stad propageert een nieuwe generatie architecten kleinschalige, gevarieerde architectuur. Bewoners protesteren tegen de aanleg van grote infrastructurele ingrepen en de sloop van oude wijken rond het centrum. Gesteund door het nieuwe college onder leiding van burgemeester Van der Louw en wethouder Van der Ploeg wordt vanaf 1974 de stadsvernieuwing krachtig ter hand genomen en gewerkt aan het weer gezellig maken van de binnenstad. Onder het motto "Bouwen voor de buurt" wordt met behoud van de bestaande verkaveling en een voorkeur voor renovatie sociale woningbouw met betaalbare huren gerealiseerd. Een nieuwe generatie architecten als Mecanoo en DKV geeft geïnspireerd op het Nieuwe Bouwen de stadsvernieuwingsarchitectuur nieuwe impulsen. Met de economische groei en een nieuw elan bij stadsbestuur en gemeentelijke diensten wordt het centrum in de jaren tachtig attractiever gemaakt.
01 / 01
01 / 04