Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Tuindorp Heijplaat

Tuindorp Heijplaat

Bouwgeschiedenis: In 1902 vestigde de RDM zich op de westelijke kop van de reeds gegraven Waalhaven aan de zuidzijde van de Maas. De droogdokken werden gebouwd voor het repareren van zeeschepen. Vanaf 1905 kreeg de RDM orders voor het bouwen van schepen en het bedrijf groeide explosief. In 1913 kreeg het bedrijf de naastgelegen grond in erfpacht om woningen te bouwen voor diens arbeiders.

Stedenbouwkundige context: de architect/stedenbouwkundige Baanders werd aangesteld en kreeg van directeur De Gelder de opdracht om een tuindorp te bouwen. Baanders liet zich inspireren door Engelse en Duitse tuinsteden die vanaf het einde van de 19e eeuw waren ontwikkeld. In zijn ontwerp besteedde hij ruim aandacht aan het groen in het dorp, wat een dubbele oppervlakte had ten opzichte van de bebouwing (44 woningen per hectare). De eerste fase van de bouw van het dorp bestond uit 432 eengezinswoningen, één kerkgebouw voor diverse geloven (later 3 afzonderlijke kerken), een schoolgebouw, een jonggezellenhuis, een ‘winkelcentrum’, een ‘waschgebouw’, een zwembad en een ontspanningsgebouw. Het stratenpatroon werd verlevendigd door gelijke typen woningen samen te voegen in kleine en grote bouwblokken. Door het maken van sprongen en curves in de blokken ontstonden er pleintjes en plantsoenen die werden verfraaid met pergola’s en vijvertjes. In totaal zijn er 6 woningtypen in blokken door elkaar heen gebouwd en stonden aan de rand van het dorp, in een aparte straat aan de Heysehaven, woningen voor de directeuren en onder andere de bedrijfsarts. In de jaren dertig is het dorp in zuidelijke richting uitgebreid en in de jaren vijftig, met een tussengelegen centrale groenstrook, in westelijke richting met een moderner woningtype. Sinds 1983 is ‘de droogdok’ niet meer operationeel als droogdokmaatschappij en hebben vele afzonderlijke bedrijven de loodsen betrokken. Het dorp werd als het ware losgekoppeld van de fabrieken. Vanaf 2000 zien gemeente en corporatie opnieuw de potentie van het dorp en het voormalige RDM-terrein en hebben in overleg met vele partijen plannen gemaakt voor hergebruik van de loodsen en de herstructurering van het dorp. Een deel van het RDM-terrein is inmiddels in gebruik door diverse Rotterdamse vervolgopleidingen; in het dorp zijn initiatieven genomen om het woonklimaat te verbeteren. De woningen uit de jaren vijftig zijn de afgelopen jaren gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Voorzieningen: Alle woningen hadden een aparte keuken en een eigen privaat. Alle vertrekken werden gestukadoord en behangen opgeleverd. Onder het aanrecht kon een badkuip geplaatst worden. Woningen op de begane grond hadden een ruime achter- en vaak ook voortuin. Woningen op de verdieping een balkon en uitzicht over het dorp. Het dorp kent nog steeds een actief verenigingsleven wat plaatsvindt in de diverse verenigingsgebouwen op het dorp. Losse kasten en ledikanten werden door De Maatschappij in bruikleen aangeboden. Gaslampen werden vrij snel vervangen door elektrische verlichting.

Aantal kamers en woonoppervlakte: De eengezinswoningen in de eerste fase variëren van 45 tot 80 m2, met resp. 2 tot 6 kamers. De uitgewerkte woning is een beganegrondwoning met 4 kamers (65 m2) met ruime voor- en achtertuin (95m2).
Constructie: Metselwerk, houten kozijnen en vloeren, zadeldaken met dakpannen.
Restauratie: De kwaliteit van de woningen is erg goed. Begin jaren ‘90 zijn de huurwoningen voorzien van nieuwe kozijnen en zijn de woningen naar de maatstaven van toen geïsoleerd.
Eigendom: Vanaf midden jaren negentig heeft de huidige woningbouwcorporatie Woonbron de huurwoningen van het dorp overgenomen. De overige 10% is particulier woningbezit. LvZ

___
referenties:
TUINDORP HEIPLAAT, hofdrukkerij ARPS & Zoon
www.heijplaat.com

 • Type: Meergezins: beneden/bovenwoning
 • Jaar: 1918
 • Aantal: 432
 • Adres: Alwinastraat, Baandersstraat, Vestastraat, Letostraat, Courzandseweg, e.o.
 • Oppervlakte: 55m2 - 95m2
 • Architect: Baanders, H.
 • CliĆ«nt: Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM)
 • Aannemer: Bouwmaatschappij Heijplaat, NV
 • Wijk: Heijplaat
 • Project ID: 2.1918.2
 • Periode: Periode 2
 • Heijplaat

  Heijplaat is gebouwd als woonwijk voor arbeiders van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM), die in 1904 begon met scheepsonderhoud op de zuidoever van de Maas. Directeur De Gelder richtte in 1914 de NV Bouwmaatschappij Heyplaat op met als doel een tuindorp te bouwen voor zijn eigen werknemers. In 1902 werd gestart met 400 werknemers; in de toptijd van de Nederlandse scheepsbouw werkten er ruim 7000. De scheepsnieuwbouw verdween in de jaren tachtig grotendeels uit Nederland en de RDM ging failliet. Het RDM-complex krijgt in de eenentwintigste eeuw een nieuw leven als onderwijs- en onderzoekscentrum: de RDM-campus. RDM staat nu voor Research, Design en Manufacturing.

  Lees meer over de wijk Heijplaat

 • Periode 2

  Onder druk van de arbeidersbeweging en het opkomend socialisme wordt in 1901 de Woningwet aangenomen. Hierdoor worden een w.c., drinkwater, riolering, een rookkanaal voor de kachel en ventilatie verplicht. Het duurt nog jaren voor deze wet effect heeft; in Rotterdam worden tot ver in de jaren dertig nog woningen met alkoven (inpandige kamers) gedoogd. De overheid stelt niet alleen regels voor de woningbouw, maar neemt ook zelf initiatieven. In 1916 wordt de Gemeentelijke Woningdienst opgericht met o.a. J.J.P. Oud als architect. De architecten en stedenbouwkundigen van het Nieuwe Bouwen richten hun aandacht vooral op de functionele plattegronden en goedkope woningbouw. Ze experimenteren met moderne materialen als beton, staal en glas en nieuwe concepten als hoogbouw en strokenbouw. Verlichte ondernemers laten tuindorpen bouwen zoals Heijplaat en Vreewijk. Stadsbouwmeester Witteveen heeft een voorkeur voor monumentale stedenbouw met gesloten bouwblokken.
01 / 02
01 / 03