Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Veld van Klanken

Veld van Klanken

Bouwgeschiedenis: De vernieuwing van Hoogvliet was er ook op gericht om nieuwe doelgroepen aan te trekken. Cohousing is een thematische vorm van gemeenschappelijk wonen; in dit complex zijn professionele muzikanten benaderd om een speciale woonvorm mee te ontwikkelen. Muzikanten die repeteren veroorzaken geluidsoverlast en ondervinden zelf hinder van omgevingslawaai. Daarom hebben de eengezinswoningen op de koppen van de blokken een eigen geïsoleerde muziekstudio; voor het overige zijn de muziekstudio’s gegroepeerd en ingepakt in een kunstmatige heuvel op het binnenterrein waardoor geluidsoverlast wordt voorkomen. Het dak fungeert als gemeenschappelijk groengebied. De ondergelegen studio’s worden van hieruit door middel van lichtkoepels van daglicht voorzien.

Stedenbouwkundige context: Het gehele programma is ondergebracht in een door vier straten omgeven gesloten bouwblok met vijf doorgangen naar het binnenterrein met de muziekstudio’s.

Ontsluiting: De woningen worden alle ontsloten vanuit de omliggende straten. Aan weerszijden van de doorgangen beëindigen steeds twee kopwoningen een rijtje eengezinswoningen. De ontsluiting daarvan is op de kop en op het binnenterrein. De studio’s zijn vanuit één ingang op het binnenterrein via een binnengang bereikbaar.

Voorzieningen: De muziekstudio’s zijn 12 à 18 m2 en kunnen ook als berging dienen of apart worden verhuurd (er is een vereniging van eigenaren). De woningplattegronden zijn praktisch, met royaal sanitair en ruime, meestal open trappen.

Aantal kamers: De rijtjeswoningen zijn vierkamerwoningen, de kopwoningen driekamerwoningen.
Woonoppervlakte: de vierkamerwoningen zijn 104 m2, de driekamerwoningen 74-85 m2.
Constructie:  De bouw is gerealiseerd met kalkzandsteenblokken, betonvloeren en geprefabriceerde houtskelet gevelelementen, aan de buitenzijde afgewerkt met verspringende houten latten. De uitkragende muziekstudio’s op de koppen van de blokken zijn bekleed met zink. De binnenwanden zijn van gipsblokken. AvW

____
referenties:
Bouwwereld 2010-4; Architectuur.nl 2010-7/8; http://www.dearchitect.nl/projecten/2010/34/hoogvliet-rotterdam-24h-architecture-veld-van-klanken/hoogvliet-rotterdam-24h-architecture-veld-van-klanken.html

 

 • Type: Eengezins: rijtjeswoning
 • Jaar: 2010
 • Aantal: 38
 • Adres: Horsweg, Marlijnstraat, Blankvoornstraat eo
 • Oppervlakte: 74m2 - 104m2
 • Architect: 24H architecture
 • CliĆ«nt: Vestia
 • Aannemer: Dura Vermeer
 • Wijk: Hoogvliet Zuid
 • Project ID: 5.2010.1
 • Periode: Periode 5
 • Hoogvliet Zuid

  Het oude dijkdorp Hoogvliet werd in 1875 een zelfstandige gemeente. In 1905 werd het door een trambaan met Rotterdam verbonden. Begin twintigste eeuw kwam de expanderende Rotterdamse haven ook hier tot ontwikkeling, met name de petrochemische industrie. Omdat Hoogvliet gunstig op fietsafstand van de raffinaderijen lag, werden al in de jaren dertig de eerste arbeiderswoningen en directievilla's gebouwd. In 1934 werd Hoogvliet door Rotterdam geannexeerd. De grote vraag naar personeel leidde tot grootse plannen; Hoogvliet werd in 1947 aangewezen als mogelijke locatie voor een satellietstad met circa 15.000 woningen en 60.000 inwoners. De hoofdopzet en de eerste buurten zijn ontworpen door Lotte Stam-Beese, stedenbouwkundige bij de Dienst Stadsontwikkeling. In 1974 werd de metro doorgetrokken naar Hoogvliet. Aan het eind van de twintigste eeuw stond Hoogvliet slecht bekend als getto met goedkope huurwoningen en sociale problemen. Vanaf 1996 is onder het motto WiMBY! (Welcome into My Backyard) aan de vernieuwing van de wijk gewerkt.

  Lees meer over de wijk Hoogvliet Zuid

 • Periode 5

  De overheid trekt zich terug uit de woningbouw en laat die over aan marktpartijen. Na jarenlange focus op stadsvernieuwing en sociale woningbouw verschuift de aandacht naar luxe appartementen en gezinswoningen voor hogere inkomens. In het centrum en op de Kop van Zuid worden vooral luxe woontorens gebouwd; in buitenwijken grondgebonden woningen voor jonge gezinnen. In de architectuur wordt meer rekening gehouden met de wensen van de consument. Dit vertaalt zich helaas vaak in traditionele baksteenarchitectuur en weinig vernieuwende lifestyle-concepten. Het Wilde Wonen en welstandsvrij bouwen komen moeilijk van de grond. Voormalige haven- en industriegebieden nabij het centrum komen vrij voor woningbouw en bestaande gebouwen worden herbestemd tot woningen. De naoorlogse woonwijken zijn aan grootscheepse vernieuwing toe. Voor nieuwe doelgroepen als senioren, jongeren en allochtonen wordt passende woningbouw ontwikkeld. Duurzaamheid en veiligheid zijn nieuwe thema's.
01 / 01
01 / 03