Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Wallisblok

De Dichterlijke Vrijheid

Wallisblok

Bouwgeschiedenis: Het Wallisblok is hét symbool voor de stadsvernieuwingsgolf na de eeuwwisseling die de verloedering van wijken als Spangen, Crooswijk en delen van Zuid moest keren. In 2003 werd met de Nota Rotterdam de eerste stap gezet. De nota formuleerde drie speerpunten: het vasthouden en aantrekken van ‘gewenste’ bewoners in bedreigde wijken, het beheersen van de instroom van kansarme groepen in regio, stad en wijk en een betere spreiding van kansarmen over stad en regio. Hulshof Architecten ontwikkelde samen met Steunpunt Wonen en wooncorporatie Woonbron het plan om de renovatie van het Wallisblok in de vorm van collectief opdrachtgeverschap te voltrekken. Via de media werden kopers gelokt met de kop ‘De gemeente Rotterdam geeft gratis woningen weg’. De daadwerkelijke kopers en potentiële opdrachtgevers kregen een verbeterplicht en een woonplicht. Binnen het kader van een conceptplan van Hulshof Architecten is onder collectief opdrachtgeverschap een project tot stand gekomen dat een grote individuele vrijheid koppelt aan een krachtig architectonisch beeld.

Stedenbouwkundige context: Het U-vormige bouwblok is gesitueerd in het pas eind jaren dertig bebouwde deel van Spangen nabij de Mathenesserbrug en de met grote zorg gerenoveerde projecten Kop Mathenesserweg en Mathenesserplein. Voorheen bestond het uit beneden- en bovenwoningen met een gedeelde opgang. Onder aanvoering van de werkgroep Bouw van de kopersvereniging kreeg ieder huishouden in de nieuwe opzet een eigen voordeur en naast verticale zijn er ook horizontale samenvoegingen gerealiseerd. Iedere woning heeft daarom een tuin, een balkon of een dakterras. Ook kan iedereen gebruik maken van de gemeenschappelijke tuin.
Woonoppervlakte: De kleinste woningen van een verdieping beslaan 50m2, andere woningen bestaan uit vier etages en meten 200m2. 
Constructie: Nieuwe houtskeletbouw achtergevel, die de oorspronkelijke baksteengevel vervangt en een stuk naar achteren is geplaatst. Dit maakt de woningen niet alleen een meter dieper, maar biedt ook de mogelijk om in de kapetage een groot dakterras te maken en om een grote schuifpui of openslaande deuren te realiseren. LvZ

___
referenties: 
Annemarie Sour – 169 Klushuizen van experiment tot instrument, Episode 2009

 • Type: Meergezins: beneden/bovenwoning
 • Jaar: 2005
 • Aantal: 41
 • Adres: Wallisweg, Nicolaas Beetsstraat, Balkenstraat
 • Oppervlakte: 50m2 - 200m2
 • Architect: Hulshof Architecten
 • CliĆ«nt: Kopersgroep De Dichterlijke Vrijheid
 • Aannemer: BAM woningbouw
 • Wijk: Spangen
 • Project ID: 5.2005.4
 • Periode: Periode 5
 • Spangen

  Spangen is een Rotterdamse stadswijk met forse bouwblokken in een monumentaal stratenpatroon. De wijk werd ontwikkeld en gebouwd vanaf 1913. Op dit moment woont er een in cultureel en sociaal opzicht gevarieerde bevolking. Na verpaupering in de jaren tachtig en negentig zit de wijk in de lift na een aantal succesvolle sociale en fysieke ingrepen de afgelopen jaren.

  Lees meer over de wijk Spangen

 • Periode 5

  De overheid trekt zich terug uit de woningbouw en laat die over aan marktpartijen. Na jarenlange focus op stadsvernieuwing en sociale woningbouw verschuift de aandacht naar luxe appartementen en gezinswoningen voor hogere inkomens. In het centrum en op de Kop van Zuid worden vooral luxe woontorens gebouwd; in buitenwijken grondgebonden woningen voor jonge gezinnen. In de architectuur wordt meer rekening gehouden met de wensen van de consument. Dit vertaalt zich helaas vaak in traditionele baksteenarchitectuur en weinig vernieuwende lifestyle-concepten. Het Wilde Wonen en welstandsvrij bouwen komen moeilijk van de grond. Voormalige haven- en industriegebieden nabij het centrum komen vrij voor woningbouw en bestaande gebouwen worden herbestemd tot woningen. De naoorlogse woonwijken zijn aan grootscheepse vernieuwing toe. Voor nieuwe doelgroepen als senioren, jongeren en allochtonen wordt passende woningbouw ontwikkeld. Duurzaamheid en veiligheid zijn nieuwe thema's.
01 / 01
01 / 03