Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Welschen 7

Welschen 7

Bouwgeschiedenis: Kort na de oorlog was er een groot gebrek aan woningen en aan materialen. Al tijdens de oorlog was er gewerkt aan uitbreidingsplannen voor o.a. Overschie om aan de grote vraag te kunnen voldoen. Er was vooral behoefte aan gezinswoningen, dus aan woningen met drie en vier kamers, en dat zo goedkoop mogelijk. De keuze viel daarom op portiekwoningen in vier lagen op een iets verdiepte onderbouw met bergingen.

Stedenbouwkundige context
: De stedenbouwkundige van de gemeente, Lotte Stam-Beese, ontwikkelde een strokenbouwplan met blokken in noord-zuidrichting, dus met woningen op het oosten en het westen. Zij was tegenstander van gelijksoortige woningen, waarbij die op de begane grond een tuin zouden krijgen en die op de verdiepingen niet, en koos daarom voor gemeenschappelijk groen.

Ontsluiting
: De portieken hebben een toegang aan de straat en aan de binnentuin. Dat levert een plattegrond op met op de begane grond twee driekamerwoningen; op de verdiepingen bevindt zich boven één van de entrees een zgn. wisselkamer: per laag wordt zo een drie- en een vierkamerwoning gevormd.

Voorzieningen: In elk portiek bevindt zich ook een trap naar het souterrain waar zich voor elke woning een berging bevindt.

Constructie: Mede in verband met het gebrek aan materialen is gekozen voor systeembouw. De Rotterdamse architect F.H. Welschen had al in de jaren twintig verschillende systemen ontwikkeld, waarvan er hier een is toegepast: een structuur met dragende gevels en kolommen van ter plaatse gestort gewapend beton, ingevuld met geprefabriceerde stenen, balken en vloerplaten. FH

 

 • Type: Meergezins: portiekwoning
 • Jaar: 1951
 • Aantal: 760
 • Adres: Van Harmelenstraat 41-105, Leukenstraat eo
 • Oppervlakte: 56m2 - 65m2
 • Architect: Dienst Volkshuisvesting
 • Cliënt: Gemeentelijk Woningbedrijf Rotterdam
 • Aannemer: Dura, Van Eesteren, Van der Welle
 • Wijk: Overschie
 • Project ID: 3.1951.3
 • Periode: Periode 3
 • Overschie

  De Schie werd in de dertiende eeuw een belangrijke transportroute over water met het binnenland. De gemeente Overschie is in augustus 1941 door Rotterdam geannexeerd. Er werd direct gestart met de wederopbouw, gebruik makend van nieuwe materialen, technieken en prefab-methoden om de bouwtijd te versnellen. De oude dorpskern van Overschie is intact gebleven.
 • Periode 3

  Bij het bombardement van Rotterdam in 1940 worden 24.000 huizen verwoest en raken ruim 80.000 mensen dakloos. Tijdens de oorlogsjaren staat de bouw vrijwel stil. Tijdens de Wederopbouw is de woningnood volksvijand nummer één. Om snel te kunnen bouwen wordt er gekozen voor industriële bouwmethoden. Op 8 november 1962 wordt de miljoenste naoorlogse woning in Nederland opgeleverd. Uitgangspunt bij de naoorlogse stedenbouw is de scheiding van de functies wonen, werken en recreëren. Door de open stedenbouw verbeteren de bezonning en lichttoetreding van de woningen. Er is veel openbaar groen en een voorkeur voor collectieve groenvoorzieningen. Onder leiding van de gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting wordt een ring van uitbreidingswijken rond het centrum gerealiseerd. Het centrum is vooral bestemd voor kantoren, winkels en recreatieve voorzieningen. De woningbouw wordt eind jaren zestig steeds grootschaliger met vooral vierhoog etagewoningen en galerijflats.
01 / 01
01 / 04