Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Wielewaal

Wielewaal

Bouwgeschiedenis: De Tweede Wereldoorlog veroorzaakte een groot tekort aan woningen; veel was vernield en de bouw was stil komen te liggen. In afwachting van nieuwe bouwinitiatieven besloot de gemeente in 1941 tot het bouwen van complexen noodwoningen. Een van de laatste is de Wielewaal uit 1949. De meeste noodwoningcomplexen zijn inmiddels gesloopt, maar o.a. de Wielewaal bestaat nog, vooral als gevolg van de grote sociale cohesie van de bewoners.

Stedenbouwkundige context: Het langgerekte terrein is opgedeeld in vooral noord-zuid lopende straten waaraan de woningen liggen, dus met een oost-west oriëntatie voor optimale bezonning. De woningen hebben altijd een achtertuin, soms ook een kleine voortuin.

Typologie, programma van eisen
: Het betreft uitsluitend grondgebonden woningen in één laag. De standaardwoning omvat drie kamers. Door soms een bredere beuk toe te passen of een extra standaardbeuk toe te voegen zijn er ook woningen met drie, vier of vijf slaapkamers. Ook zijn er enkele als dokterswoning uitgerust, met een zij-ingang, een wacht- en een spreekkamer.

Woonoppervlak: De oppervlakte van de woningen varieert van 60 tot 90 m2.
Constructie: De woningen zijn gefundeerd op staal, dus niet onderheid. De constructie is licht van gewicht, met dunne spouwmuren als gevels, een houten begane grondvloer op geprefabriceerde betonnen balkjes, een flauw zadeldak van lichte bimsbetonnen dakplaten met een steengaas plafond eronder. FH

 

 • Type: Eengezins: rijtjeswoning
 • Jaar: 1949
 • Aantal: 500
 • Adres: Godschalkstraat, Rollostraat eo
 • Oppervlakte: 60m2 - 90m2
 • Architect: Denijs, J. en Van Drimmelen, P. (Dienst Volkshuisvesting)
 • Cliënt: Gemeentelijke Woningdienst
 • Aannemer: Vliet en Van Dulst's Bouwbedrijf NV, Van
 • Wijk: Wielewaal
 • Project ID: 3.1949.2
 • Periode: Periode 3
 • Wielewaal

 • Periode 3

  Bij het bombardement van Rotterdam in 1940 worden 24.000 huizen verwoest en raken ruim 80.000 mensen dakloos. Tijdens de oorlogsjaren staat de bouw vrijwel stil. Tijdens de Wederopbouw is de woningnood volksvijand nummer één. Om snel te kunnen bouwen wordt er gekozen voor industriële bouwmethoden. Op 8 november 1962 wordt de miljoenste naoorlogse woning in Nederland opgeleverd. Uitgangspunt bij de naoorlogse stedenbouw is de scheiding van de functies wonen, werken en recreëren. Door de open stedenbouw verbeteren de bezonning en lichttoetreding van de woningen. Er is veel openbaar groen en een voorkeur voor collectieve groenvoorzieningen. Onder leiding van de gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting wordt een ring van uitbreidingswijken rond het centrum gerealiseerd. Het centrum is vooral bestemd voor kantoren, winkels en recreatieve voorzieningen. De woningbouw wordt eind jaren zestig steeds grootschaliger met vooral vierhoog etagewoningen en galerijflats.
01 / 03
01 / 03