Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Zomerland

Zomerland

Bouwgeschiedenis: De wijk Zomerland ligt op de binnendijkse gronden die vroeger in de winter onder water kwamen te staan. Zomers was het weidegrond. In de jaren dertig werd het terrein opgehoogd met baggerslib en deels bebouwd. Het zuidelijke deel van Zomerland werd na de oorlog opgehoogd en bebouwd met woningen.

Stedenbouwkundige context:
Kenmerkend zijn de woonhoven met portieketagebouw en eengezinswoningen aan collectieve tuinen. Centraal in de wijk ligt een langgerekt plantsoen en een winkelplein. Langs de noordzijde domineren drie hoge galerijflats die zijn ontworpen door Cornelis Slob.

Typologie, oppervlakte en kamers:
De portieketagewoningen van Slob zijn ondergebracht in bouwblokken van vier lagen. Op de begane grond liggen bergingen en per portiek twee garages en twee ‘schuilkelders’. De ruime driekamerwoningen van 80 m2 waren bedoeld voor de middenstand. Aan de L-vormige woonkamer ligt een ruim balkon met uitzicht op de groene hoven. De voorgevel heeft een subtiele vlakverdeling met licht- en donkergekleurde bakstenen, witgekalkte betonnen randen en ‘zwevende’ balustrades van de loggia’s.
Constructie: De bouwblokken hebben gemetselde buitengevels. De binnenmuren zijn van blokken met betonvulling. JvG

 • Type: Meergezins: portiekwoning
 • Jaar: 1956
 • Aantal: 50
 • Adres: Bichon van IJsselmondestraat, Burgemeester Hazenberglaan
 • Oppervlakte: 65m2 - 80m2
 • Architect: Slob, C.
 • Cliënt: Roos, N.
 • Aannemer: Roos, N.
 • Wijk: Groot-IJsselmonde
 • Project ID: 3.1956.2
 • Periode: Periode 3
 • Groot-IJsselmonde

  Groot-IJsselmonde is een grote wijk, qua inwonertal vergelijkbaar met plaatsen als Volendam en Heerenveen. De wijk ontleent zijn naam aan het dorp IJsselmonde aan de noordzijde; dit dorp is nu de buurt Oud-IJsselmonde waar circa 3500 mensen wonen. Het oude dorp heeft zich ontwikkeld rondom een kasteel dat in de elfde eeuw werd gebouwd ter bescherming van de monding van de Hollandse IJssel aan de overkant. Tot 1941 was IJsselmonde een aparte gemeente. Het hele eiland waarop behalve Rotterdam-Zuid ook Barendrecht en Zwijndrecht liggen heet trouwens ook IJsselmonde. Ten zuiden van het dorp is vanaf 1960 de wijk Groot-IJsselmonde ontwikkeld.

  Lees meer over de wijk Groot-IJsselmonde

 • Periode 3

  Bij het bombardement van Rotterdam in 1940 worden 24.000 huizen verwoest en raken ruim 80.000 mensen dakloos. Tijdens de oorlogsjaren staat de bouw vrijwel stil. Tijdens de Wederopbouw is de woningnood volksvijand nummer één. Om snel te kunnen bouwen wordt er gekozen voor industriële bouwmethoden. Op 8 november 1962 wordt de miljoenste naoorlogse woning in Nederland opgeleverd. Uitgangspunt bij de naoorlogse stedenbouw is de scheiding van de functies wonen, werken en recreëren. Door de open stedenbouw verbeteren de bezonning en lichttoetreding van de woningen. Er is veel openbaar groen en een voorkeur voor collectieve groenvoorzieningen. Onder leiding van de gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting wordt een ring van uitbreidingswijken rond het centrum gerealiseerd. Het centrum is vooral bestemd voor kantoren, winkels en recreatieve voorzieningen. De woningbouw wordt eind jaren zestig steeds grootschaliger met vooral vierhoog etagewoningen en galerijflats.
01 / 01
01 / 02