Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.
Zusterhuis Ikazia

Zusterhuis Ikazia

Bouwgeschiedenis: Het ronde zusterhuis was bestemd voor verpleegsters van het nabijgelegen Ikazia-ziekenhuis. De naam Ikazia komt van Interkerkelijke Ziekenhuisbouwactie; een comité voor de bouw van het protestants-christelijke ziekenhuis met zusterhuis. Dit heeft een onderhuis van twee lagen met erboven een slanke toren van acht woonlagen. Op de begane grond lagen zestien dienstbodekamers met een dagverblijf, de fietsenstalling en een berging. Een brede rondgaande trap aan de buitenzijde leidde naar de terugliggende entreeverdieping, met een dagverblijf en rondom een buitenterras voor de verpleegsters. In de centrale kern waren een lift en twee trappenhuizen ondergebracht, met per etage gemeenschappelijke toiletten/douches, was- en strijkkamer, kasten en een ‘thee-keuken’. De 140 zusterkamers zijn verdeeld over acht verdiepingen en liggen aan de buitengevel. Het dakterras wordt overdekt met een gebogen betonnen luifel. Bij latere aanpassingen van het ziekenhuis zijn de dienstenafdelingen en de stafvoorzieningen in het voormalige zusterhuis ondergebracht. De buitentrap is gesloopt; een luchtbrug verbindt het pand met het ziekenhuis; tevens zijn aanvullende verticale verbindingen toegevoegd.

Stedenbouwkundige context:
Het vrijstaande zusterhuis ligt bij de hoofdingang van het ziekenhuis op het voorterrein aan de noordzijde. De ronde vorm werd bepaald vanuit stedenbouwkundige overwegingen van een eerdere locatie die kwam te vervallen vanwege het metrotracé. De compacte vorm bleef gehandhaafd in het nieuwe plan vanwege de beperkte kavelmaten.

Woonoppervlakte:
Het zusterhuis heeft een totaal vloeroppervlak van 3.650 m2; een zusterkamer mat 9 m2.
Constructie: De toren heeft een uit betonwanden samengestelde stabiliteitskern, met op de woonverdiepingen radiaal verlopende betonwanden tussen de kamers. Dit geheel rust op een betonnen tafelconstructie met een krans van zware kolommen in de daaronder liggende onderste twee verdiepingen. JvG

 

 • Type: Meergezins: torenwoning
 • Jaar: 1961
 • Aantal: 156
 • Adres: Montessoriweg 1
 • Oppervlakte: 9m2
 • Architect: Kramer, B.
 • Cliënt: Ikazia Ziekenhuis
 • Aannemer: Dura Vermeer i.s.m. Ballast Nedam
 • Wijk: Zuidplein
 • Project ID: 3.1961.2
 • Periode: Periode 3
 • Zuidplein

 • Periode 3

  Bij het bombardement van Rotterdam in 1940 worden 24.000 huizen verwoest en raken ruim 80.000 mensen dakloos. Tijdens de oorlogsjaren staat de bouw vrijwel stil. Tijdens de Wederopbouw is de woningnood volksvijand nummer één. Om snel te kunnen bouwen wordt er gekozen voor industriële bouwmethoden. Op 8 november 1962 wordt de miljoenste naoorlogse woning in Nederland opgeleverd. Uitgangspunt bij de naoorlogse stedenbouw is de scheiding van de functies wonen, werken en recreëren. Door de open stedenbouw verbeteren de bezonning en lichttoetreding van de woningen. Er is veel openbaar groen en een voorkeur voor collectieve groenvoorzieningen. Onder leiding van de gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting wordt een ring van uitbreidingswijken rond het centrum gerealiseerd. Het centrum is vooral bestemd voor kantoren, winkels en recreatieve voorzieningen. De woningbouw wordt eind jaren zestig steeds grootschaliger met vooral vierhoog etagewoningen en galerijflats.
01 / 01
01 / 03