Rotterdam Woont

Systematische
documentatie van
150 jaar Rotterdamse woningbouwprojecten

Belangrijk

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Lees er meer over in onze Privacyverklaring.

Hoe het werkt

Welkom

Hier is ruimte voor een welkomstbericht voor de (terugkerende) bezoeker van Rotterdam Woont en een korte introductie tot zowel het onderzoek, als de resultaten op deze website. Alsmede kort aandacht voor hoe de website ongeveer werkt.

 • A

  Atlas

  Hier vind je alle objecten uit de woontlas terug.
 • B

  Bibliotheek

  Op zoek naar essays en verhalen over onderwerpen uit de architectuur?
 • G

  Gids

  Thematische verzamelingen van objecten uit de atlas en essays uit de bibliotheek.
 • S

  Stichting

  Informatie over ons onderzoek en de doelstelling van de stichting.

Stichting Rotterdam Woont is in 2014 door de belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI-instelling). Hierdoor is aan de stichting Rotterdam Woont een aantal belastingvoordelen toegekend. Donateurs van onze stichting mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de stichting Rotterdam Woont de gift vastleggen in een overeenkomst. Indien u dat overweegt kunt u contact opnemen om dat fiscaal zorgvuldig te laten verlopen. 

Het  fiscaal nummer van de stichting is 821412279.
 

ANBI-gegevens
 De doelstelling van de stichting luidt (artikel 3 uit statuten):
1. De Stichting heeft ten doel: “het publiceren van een website, een boek en een stadsgids, bedoeld voor professionals, het onderwijs en geïnteresseerden, ten einde inzicht en informatie te verschaffen over de geschiedenis en ontwikkeling van de volkswoningbouw in Rotterdam in de periode 1840 tot heden.”
2.       De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals:
– verrichten van onderzoek;
– het betrekken van onderwijsinstellingen;
– het geven van informatiebijeenkomsten;
– alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn;
– het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn.
3.       De stichting beoogt niet het behalen van winst.
4.       De stichting heeft niet ten doel het doen van uitkering(en) aan haar oprichter(s) en/of aan haar bestuurder(s) en/of aan eventuele medewerkende(n) en/of aan een of meer anderen, die van een orgaan van de stichting deel uitmaken of bij de stichting enig belang hebben.”
· de bestuursleden worden niet bezoldigd, daarom is er geen beloningsbeleid
– de stichting heeft geen personeel in dienst
· de stichting is niet belastingplichtig en daarom heeft de stichting geen fiscaal nummer
· het verslag 2009-2013 is onderdeel van de beleidsnotitie (download pdf)
· het financiele verslag over de periode mei 2013-januari 2014 is de laatste stand van zaken (download pdf)

Download de jaarverslagen 2009 – 2013 (PDF, 83,2 KB)

Download de financiering mei 2013 – januari 2014 (PDF, 83,2 KB)

Jaarverslagenreeks Rotterdam Woont

Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018 – 2020

Projectplan Rotterdam Woont 2.0